มูลนิธิคนตาบอดไทย http://nlbp.org/th/rss.xml th แผนที่มูลนิธิคนตาบอดไทย http://nlbp.org/th/node/47 <span>แผนที่มูลนิธิคนตาบอดไทย</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/3" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nlbp</span></span> <span>ศ, 12/08/2017 - 15:21</span> <div><p>มูลนิธิคนตาบอดไทย เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)</p> <p>เปิดอบรมอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง โปรแกรม Obi ในวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 และ เวลา 13.30-15.00 น.</p> <p> </p> <img alt="แผนที่มูลนิธิคนตาบอดไทย" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fad90aa3-a243-43a1-9074-5cf6490a1b6f" height="100%" src="/sites/default/files/inline-images/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4.jpg" width="100%" class="align-center" /></div> Fri, 08 Dec 2017 08:21:57 +0000 nlbp 47 at http://nlbp.org ร่วมกิจกรรม "เสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspires you" กับ ILC http://nlbp.org/th/node/92 <span>ร่วมกิจกรรม &quot;เสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspires you&quot; กับ ILC</span> <span><span lang="" about="/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 03/15/2019 - 18:56</span> <div><p>วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562<br /> แนะนำการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด ให้กับพนักงานจิตอาสา ในกิจกรรม "เสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspires you" <br /> จัดโดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ILC) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ<br /> และขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ILC ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการกระเป๋าผ้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย<br /> เป็นจำนวนเงิน 72,848 บาท<br /> <br />  </p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="36fa33b0-3415-41c3-8043-8b5421957a13" src="/sites/default/files/inline-images/page_45.jpg" class="align-center" /> <p><br />  </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 15 Mar 2019 11:56:48 +0000 lib 92 at http://nlbp.org แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้พนักงาน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด http://nlbp.org/th/node/91 <span>แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้พนักงาน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด</span> <span><span lang="" about="/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 03/15/2019 - 18:47</span> <div><p><strong>วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562</strong><br /> แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่พนักงานจิตอาสา<br /> บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่<br /> <br />  </p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b06a53f5-dade-4ad7-91cf-79322ca2e0e5" src="/sites/default/files/inline-images/page_44.jpg" class="align-center" /> <p> </p> <p> </p> <p><br />  </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 15 Mar 2019 11:47:16 +0000 lib 91 at http://nlbp.org รับมอบเงินบริจาค จากการขายหนังสือ "ถ้ำหลวง" สำนักพิมพ์ Geek Book http://nlbp.org/th/node/90 <span>รับมอบเงินบริจาค จากการขายหนังสือ &quot;ถ้ำหลวง&quot; สำนักพิมพ์ Geek Book</span> <span><span lang="" about="/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 03/15/2019 - 17:31</span> <div><p><strong>วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562<br /> คุณกัญญภัทร สุขสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</strong> พร้อมด้วย<strong>คุณจีระวุฒิ เขียวมณี บรรณาธิการสำนักพิมพ์ </strong><strong>Geek Book (กี๊ก บุ๊ก) ในเครือโมโน กรุ๊ป</strong> ร่วมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)</p> <p>ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายหนังสือ <strong>“</strong><strong>#ถ้ำหลวง ตามติดภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูป่า” </strong>ให้กับมูลนิธิคนตาบอดไทย โดยมี <strong>คุณกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ</strong> และคณะร่วมรับมอบ ณ สตูดิโอ 2 ชั้น 5 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ </p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="bc8acc9a-e84f-4be0-9e2d-2082e5154805" src="/sites/default/files/inline-images/page_42.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 15 Mar 2019 10:31:40 +0000 lib 90 at http://nlbp.org อบรมการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://nlbp.org/th/node/89 <span>อบรมการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</span> <span><span lang="" about="/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 03/15/2019 - 16:29</span> <div><p>วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562<br /> ห้องสมุดคนตาบอดฯ ได้รับเชิญจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน<br /> เพื่อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่นิสิต<br /> ในโครงการอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์<br /> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีนิสิตเข้าร่วม 40 คน <br />  </p> <img alt="ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi" data-entity-type="file" data-entity-uuid="133ad490-ef8d-4412-8f2e-bd17a40b83c9" src="/sites/default/files/inline-images/page_41.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 15 Mar 2019 09:29:24 +0000 lib 89 at http://nlbp.org ร่วมพิธีเปิดห้องบันทึกเสียง "ยิ่งให้ ยิ่งได้" http://nlbp.org/th/node/88 <span>ร่วมพิธีเปิดห้องบันทึกเสียง &quot;ยิ่งให้ ยิ่งได้&quot;</span> <span><span lang="" about="/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>อ, 02/26/2019 - 16:15</span> <div><p>วันที่ 31 มกราคม 2562</p> <p>คุณกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย</p> <p>ร่วมพิธีเปิดห้องบันทึกเสียง ในโครงการยิ่งให้ยิ่งได้ฯ จำนวน 3 ห้อง จัดสร้างโดยสโมสรโรตารีสาทร</p> <p>ณ ห้องสมุด สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส</p> <img alt="พิธีเปิดห้องบันทึกเสียง" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cf63f6df-c115-43c1-97a1-70d2adcd0389" src="/sites/default/files/inline-images/page_40.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Tue, 26 Feb 2019 09:15:23 +0000 lib 88 at http://nlbp.org ร่วมกิจกรรม "ยิ่งให้ยิ่งได้ แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน ปี6" http://nlbp.org/th/node/87 <span>ร่วมกิจกรรม &quot;ยิ่งให้ยิ่งได้ แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน ปี6&quot;</span> <span><span lang="" about="/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>อ, 02/26/2019 - 15:35</span> <div><p>วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 </p> <p>แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดด้วยโปรแกรม OBI ในกิจกรรม "ยิ่งให้ยิ่งได้ แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน ปี 6"</p> <p>โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 4 รอบ อาสาสมัครเข้าร่วมอบรมประมาณ 120 คน</p> <img alt="ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d69f8309-6e54-425a-9498-cd8207e55b59" src="/sites/default/files/inline-images/page_35.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Tue, 26 Feb 2019 08:35:14 +0000 lib 87 at http://nlbp.org โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ” http://nlbp.org/th/node/86 <span>โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ”</span> <span><span lang="" about="/th/user/3" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nlbp</span></span> <span>พ, 02/13/2019 - 13:47</span> <div><p>          มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ</p> <p>          จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองๆ ละ ๑๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้รู้หนังสือ ได้รับโอกาสด้านการศึกษา และมีงานทำ</p> <p>          กำหนดพิธีทอดผ้าป่า วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร</p> <hr /> <p>          จากประมาณการขององค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย จะมีจำนวนผู้พิการทางการมองเห็นอยู่ราวร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยจึงน่าจะมีจำนวนประชากรกลุ่มดังกล่าวไม่น้อยกว่า 630,000 คน แต่กลับมีเพียง 194,275 คน เท่านั้น ที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ไว้กับทางราชการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และจากประมาณการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คาดว่ามีคนตาบอดไม่ถึงร้อยละ 20 ที่มีโอกาสประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่น จากตัวเลขเหล่านี้ ทำให้มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตระหนักดีว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานให้หนักขึ้นขณะเดียวกันก็จะต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจและการสนับสนุนจากสังคมในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง</p> <p>          ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด เพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพ และจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางอาชีพของคนตาบอด , การจัดตั้งและดำเนินงานโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่ เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กตาบอด ที่ด้อยโอกาสในชนบท, การผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียน นักศึกษาตาบอด ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ, การดำเนินงานห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ ด้วยการผลิตหนังสือเสียง พร้อมทั้งให้บริการรับฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 ตลอด 24 ชั่วโมง และการสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพและการฝึกอาชีพให้แก่คนตาบอดในชุมชน</p> <p>          เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนตาบอดทั่วประเทศได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนตาบอดได้เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาและมีงานทำสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้รวมทั้งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป</p> <p><img alt="ใบฎีกา" data-entity-type="file" data-entity-uuid="bec23092-c91f-4e60-a458-262cd98a8b97" src="/sites/default/files/inline-images/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%20100%20MB_0.jpg" /></p> <p> </p> </div> <div> <div>ไฟล์แนบ</div> <div> <div><span class="file file--mime-application-msword file--x-office-document"><a href="http://nlbp.org/sites/default/files/2019-02/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%2062.doc" type="application/msword; length=47104">แบบตอบรับโครงการผ้าป่า 62.doc</a></span> </div> </div> </div> Wed, 13 Feb 2019 06:47:51 +0000 nlbp 86 at http://nlbp.org โครงการกระเป๋าผ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย http://nlbp.org/th/node/85 <span>โครงการกระเป๋าผ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย</span> <span><span lang="" about="/th/user/3" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nlbp</span></span> <span>ศ, 01/04/2019 - 00:19</span> <div><p style="margin: 0px 0px 6px; display: block; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.08px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">“การขาดโอกาส” ทำให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.08px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">มูลนิธิคนตาบอดไทย โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ขอเชิญทุกท่านร่วมกันแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาให้กับคนตาบอด</p> <p style="margin: 6px 0px; display: block; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.08px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ร่วมสนับสนุน “โครงการกระเป๋าผ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย”</p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.08px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">รับกระเป๋าผ้าแคนวาส สีขาว ขนาด 16 นิ้ว × 18 นิ้ว<br /> ด้านในกรุด้วยผ้าหนา มีซิป ก้นกระเป๋าเป็นผ้ากันน้ำ</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">ในกรณีรับ 100 ใบขึ้นไป จะสกรีนโลโก้บริษัทท่านลงบนกระเป๋า</p> <img alt="กระเป๋า" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f5475a84-1adf-4306-9434-2c6521bffc52" src="/sites/default/files/inline-images/page_34.jpg" class="align-center" /> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่<br /> มูลนิธิคนตาบอดไทย<br /> หมายเลขโทรศัพท์ 02-2463835 ต่อ 200, 02-2480555<br /> E-mail : thaiblind.54@gmail.com<br /> Line ID : thaiblind<br /> วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;"><a class="_58cn" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}" href="https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBW1Z06HqC2abSQ55RKPT9J8gAunaxwZy32JQD-9vRXoFPC9SjJrz9e2XSlmBSzRgzyvFrMO3v7sCY1QssYJ4MKgY6RWXhd99hrpxgn6RCnTrDWTP_9hRM5e2ULW9qfUWQfoWdLxTtat47Vn-7QJNteQugAQnLRFZpd1OcLfikva6HXTu5YiWyMc8ouVpi7ESV_3vL-j3T36DTfVjd6BtP4ACP5JbVd_igi19my-ohsgIqkxjdgAmIzY9gx-4VvVDDYHsTRrkzvDnC_lErDwfrlhir7nxVIfcKKa58YfM-xrAautWuTj95uCHXZZKFtjyi26-8VnWyiJyxKJ3O_tEs_LQ&amp;__tn__=%2ANK-R" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration: none; font-family: inherit;"><span class="_5afx" style="direction: ltr; unicode-bidi: isolate; font-family: inherit;"><span aria-label="แฮชแท็ก" class="_58cl _5afz" style="unicode-bidi: isolate; color: rgb(54, 88, 153); font-family: inherit;">#</span><span class="_58cm" style="font-family: inherit;">บริจาคสมทบทุน</span></span></a> 300 บาท (ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ใบละ 20 บาท)<br /> <a class="_58cn" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}" href="https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBW1Z06HqC2abSQ55RKPT9J8gAunaxwZy32JQD-9vRXoFPC9SjJrz9e2XSlmBSzRgzyvFrMO3v7sCY1QssYJ4MKgY6RWXhd99hrpxgn6RCnTrDWTP_9hRM5e2ULW9qfUWQfoWdLxTtat47Vn-7QJNteQugAQnLRFZpd1OcLfikva6HXTu5YiWyMc8ouVpi7ESV_3vL-j3T36DTfVjd6BtP4ACP5JbVd_igi19my-ohsgIqkxjdgAmIzY9gx-4VvVDDYHsTRrkzvDnC_lErDwfrlhir7nxVIfcKKa58YfM-xrAautWuTj95uCHXZZKFtjyi26-8VnWyiJyxKJ3O_tEs_LQ&amp;__tn__=%2ANK-R" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration: none; font-family: inherit;"><span class="_5afx" style="direction: ltr; unicode-bidi: isolate; font-family: inherit;"><span aria-label="แฮชแท็ก" class="_58cl _5afz" style="unicode-bidi: isolate; color: rgb(54, 88, 153); font-family: inherit;">#</span><span class="_58cm" style="font-family: inherit;">รับกระเป๋าผ้าที่ระลึก</span></span></a> 1 ใบ<br /> <a class="_58cn" data-ft="{&quot;type&quot;:104,&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;}" href="https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBW1Z06HqC2abSQ55RKPT9J8gAunaxwZy32JQD-9vRXoFPC9SjJrz9e2XSlmBSzRgzyvFrMO3v7sCY1QssYJ4MKgY6RWXhd99hrpxgn6RCnTrDWTP_9hRM5e2ULW9qfUWQfoWdLxTtat47Vn-7QJNteQugAQnLRFZpd1OcLfikva6HXTu5YiWyMc8ouVpi7ESV_3vL-j3T36DTfVjd6BtP4ACP5JbVd_igi19my-ohsgIqkxjdgAmIzY9gx-4VvVDDYHsTRrkzvDnC_lErDwfrlhir7nxVIfcKKa58YfM-xrAautWuTj95uCHXZZKFtjyi26-8VnWyiJyxKJ3O_tEs_LQ&amp;__tn__=%2ANK-R" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration: none; font-family: inherit;"><span class="_5afx" style="direction: ltr; unicode-bidi: isolate; font-family: inherit;"><span aria-label="แฮชแท็ก" class="_58cl _5afz" style="unicode-bidi: isolate; color: rgb(54, 88, 153); font-family: inherit;">#</span><span class="_58cm" style="font-family: inherit;">รวมใจใช้ถุงผ้า</span></span></a></p> </div> </div> <div> <div>ไฟล์แนบ</div> <div> <div><span class="file file--mime-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document file--x-office-document"><a href="http://nlbp.org/sites/default/files/2019-01/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=165888">แบบตอบรับโครงการกระเป๋าผ้า.docx</a></span> </div> </div> </div> Thu, 03 Jan 2019 17:19:40 +0000 nlbp 85 at http://nlbp.org โครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ http://nlbp.org/th/node/84 <span>โครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/3" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">nlbp</span></span> <span>ศ, 01/04/2019 - 00:00</span> <div><img alt="รายละเอียด" data-entity-type="file" data-entity-uuid="89353079-f404-40cd-968b-edbbe2ef6e7d" src="/sites/default/files/inline-images/detail_1.jpg" class="align-center" /> <p style="margin: 0px 0px 6px; display: block; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.08px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ขอเชิญร่วมสนับสนุน "โครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์"</p> <p style="margin: 6px 0px; display: block; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.08px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ด้วยมูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ ๗๗๐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาแก่คนตาบอด โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ จะเป็นสื่อกลางจัดหาอาสาสมัครในการอ่านหนังสือบันทึกเสียงซึ่งจัดเตรียมหนังสือไว้หลากหลายประเภท เช่น หนังสือเรียน ตำราวิชาชีพแขนงต่างๆ นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ สารคดี และหน<span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: inherit;">ังสือที่สมาชิกคนตาบอดนำมาให้อ่านเพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือเพื่อความบันเทิง หนังสือที่ผลิตขึ้นทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อให้บริการแก่สมาชิกคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ได้ยืมรับฟังโดยมิได้จัดเก็บค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรูปแบบการให้บริการแก่สมาชิกคนตาบอดทางห้องสมุดคนตาบอดฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ได้รับความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรจาก บจก.ไปรษณีย์ไทย), การรับฟังทางโทรศัพท์อัตโนมัติที่หมายเลข 1414, การให้บริการห้องสมุดออนไลน์ Tab 2 Read ผ่านทางเว็บไซด์ Tab 2 Read และผ่านทางแอพพลิเคชั่น Tab2 Read Mobile</span></p> <p style="margin: 0px 0px 6px; font-family: inherit;">“หนังสือระบบเดซี” เดซี (Daisy) มาจากคำว่า "Digital Accessible Information System" คือ เป็นหนังสือสื่อผสมนำเสนอข้อมูลที่เป็นเสียงคู่ขนานไปกับตัวหนังสือ (Text) และภาพนิ่ง ผู้อ่านสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของหนังสือเสียงได้โดยการสืบค้น สามารถข้ามไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือได้ เช่นไปตาม บท ย่อหน้า ประโยคหรือคำ เช่นเดียวกับการอ่านหนังสือของคนตาดีโดยทั่วไป นับเป็นเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอดและสำหรับทุกคน ซึ่งการผลิตหนังสือระบบเดซีนั้น มีกระบวนการหลายขั้นตอน เช่น การพิมพ์ การตรวจสอบความถูกต้อง การบันทึกเสียง การจัดการไฟล์ ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ จำเป็นต้องจ้างผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและดำเนินการฝึกอบรม จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตหนังสือต่อเล่มที่สูงพอควร ในแต่ละปีห้องสมุดฯ จะผลิตหนังสือไม่ต่ำกว่า 300 เล่ม เฉลี่ยความยาวเล่มละ 8 ชั่วโมง รวมประมาณ 2,400 ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 960 บาท รวมเป็นเงิน 2,304,000 บาท เฉลี่ยต่อเล่มโดยประมาณ 7,680 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่มูลนิธิฯ จะต้องจัดหาสำรองไว้ในการผลิตหนังสือระบบเดซีในแต่ละปี</p> <p style="margin: 6px 0px; font-family: inherit;">ด้วยการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปี ของมูลนิธิฯ มิได้แสวงหาผลกำไร จึงมีเพียงเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาเท่านั้นที่เป็นทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ มูลนิธิฯ จึงขอเชิญชวนท่านมอบโอกาสให้คนตาบอดได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่ตกเป็นภาระของสังคม</p> </div> Thu, 03 Jan 2019 17:00:39 +0000 nlbp 84 at http://nlbp.org