วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
แนะนำการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด ให้กับพนักงานจิตอาสา ในกิจกรรม "เสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspires you" 
จัดโดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ILC) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
และขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ILC ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการกระเป๋าผ้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
เป็นจำนวนเงิน 72,848 บาท

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม


 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24