วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่พนักงานจิตอาสา
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

 


 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24