วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง เสียงเปิดโลก
แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม OBI และประเมินสื่อฯ ที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้น
จัดโดยนักศึกษาภาควิชาโสตทัศนศึกษาการทางการแพทย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเสียงเปิดโลก

 

เริ่มวันที่
อ, 04/17/2018 - 09:00
ถึงวันที่
อ, 04/17/2018 - 17:00