รายชื่อหนังสือที่สมาชิกคนตาบอดต้องการฟัง

 

ชื่อหนังสือ                                                       ผู้แต่ง/ผู้แปล

1. จอมทัพพลิกแผ่นดิน เล่ม 1-7 (จบ)                          ฮุยสงเมา / น.นพรัตน์
2. จักรวาลระหว่างบรรทัด                                             รวมผลงานนักเขียน "รางวัลมติชน"
3. วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าย                                         เสถียร จันทิมาธร

4.คู่มือเพาะปลูก สวนผัก & สมุนไพรคนเมือง              อภิชาติ  ศรีสอาด
5.เงาสีขาว                                                                     แดนอรัญ  แสงทอง
6.สุสานกุหลาบ                                                             ซานติอาโก  รงคากลิโฮโล/ณวรา
7.ปมอาฆาต                                                                   คามิลลา  กรีบ/คำเมือง
8.หลุมพยาบาท : Mercy                                              ยูซีแอตเลอร์โอลเชน/อุษา  ฤทธาภิรมย์
9.ฟื้นภาษา ได้อาหาร                                                    พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
10.สวนสมุทร                                                                 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
11.ทัศนะจากอินเดีย                                                       พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
12.คู่มือช่างคอม 2019 ฉบับสมบูรณ์                             ภาสกร  พาเจริญ
13.หุ่นยนต์ผงาด เทคโนโลยีและภัยแห่งอนาคตฯ        Martin Ford / ทีปกร  วุฒิพิทยามงค
14.ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล                                    Tom Goodwin / รัชยา  เรืองศรี
15.องค์กร การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลง                  ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ

 

 


 

                                                                 ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ

Udate 18/03/62