รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน มีนาคม 2561

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 8494

ไม่มีการเดินทางใดที่สูญเปล่า

ศุภรุจ เตชะตานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์ สีมา

1 ช.ม 04 นาที

D 8495

เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจการแก้ไข พ.ร.บ.ยา

สภาเภสัชกรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กานดา รอดพ้น

7 ช.ม 09 นาที

D 8496

คือรักและมิตรภาพ

เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์ เพชรวิโรจน์ชัย

7 ช.ม 09 นาที

D 8497

คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

2 ช.ม 20 นาที

D 8498

สื่อสองโลก

แก้วเก้า

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อาสาสมัคร Read for the blind

16 ช.ม 23 นาที

D 8499

หงส์เคียงมังกร

กะรัตแก้ว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี เฟลิทเนอร์

14 ช.ม 04 นาที

D 8500

ข้ามบรรพกาล

กฤษณา อโศกสิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ นาถวงษ์

16 ช.ม 37 นาที

D 8501

คิดให้เล็กลง แล้วลงมือทำซะ

สตีเฟน ไกส์ /กันฑ์อเนก จารุรักษา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

4 ช.ม. 46 นาที

D 8502

เจ้าเมือง

อาจินต์ ปัญจพรรค์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา ขันตยาลงกต

12 ช.ม 05 นาที

D 8503

ในฐานะพลเมืองโลกผู้รักสันติภาพ

ซันเมียง มูน /

มณีรัตน์ โคบายาชิ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

12 ช.ม. 43 นาที

D 8504

บุหงาบาติก

พงศกร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรารัตน์ ทองศิริมา

17 ช.ม 07 นาที

D 8505

นรกหนาวในเยอรมัน

คำพูน บุญทวี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์

8 ช.ม 53 นาที

D 8506

วังแตก

กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

7 ช.ม 53 นาที

D 8507

ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ : การฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

กรมการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร อติธรรมพงศ์

4 ช.ม 26 นาที

D 8508

พักตร์อสูร

(จำนวน 2 แผ่น)

สุชาคริยา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์ ไชยสม

25 ช.ม 25 นาที

D 8509

สมบัติพญานาคราช

อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์ เคียงศิริ

9 ช.ม. 16 นาที

D 8510

Lost First Sign : เสียงเรียกของทองคำ

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

9 ช.ม 44 นาที

D 8511

Lost Second Sign : รอยยิ้มของเงินตรา

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

8 ช.ม 50 นาที

D 8512

Lost Third Sign : หยดน้ำตาของเหล็ก

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

9 ช.ม 51 นาที

D 8513

Monster Soul Online รัตติกาลนิรันดร์ เล่ม 5

Persona

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

10 ช.ม 03 นาที

D 8514

เกมล่าบัลลังก์ 1.2 : A Game of Thrones

จอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน /

พิชิต พรหมเกศ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช ปานใจ

17 ช.ม 43 นาที

D 8515

จีนจับใจ

ธีรภาพ โลหิตกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรกมล เทพานนท์

6 ช.ม. 16 นาที

D 8516

รายงานประจำปี 2560 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา กรุณี

7 ช.ม 03 นาที

D 8517

ไพรมืด

วัธนา บุญยัง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ เตชะไกศยะ

5 ช.ม 55 นาที

 

D 8518

เรือพระราชพิธี สายนทีแห่งวัฒนธรรม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์

2 ช.ม 36 นาที

D 8519

เด็กชายในชุดนอนลายทาง

จอห์น บอยน์ / วารี ตัณฑุลากร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ นาถวงษ์

4 ช.ม 39 นาที

D 8520

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา กรุณี

27 นาที

D 8521

กฎแห่งเกม เล่ม 3 (Endgame : Rules of The Game

เจมส์ เฟรย์ และนิลส์ จอห์นสัน เชลตัน/อลิซ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รุจิรา เอมโอช

10 ช.ม 18 นาที

D 8522

เธอคือใคร ที่ลากฉันไป

อ็อก ซู พาร์ค / ปพิชญา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดรุณี หลำจันทร์

4 ช.ม 54 นาที

D 8523

สิทธิและสวัสดิการ สำหรับบุคคลที่ถูกกระทำ

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

21 นาที

D 8524

พาซ่า BAZAAR

กาญจนา หงษ์ทอง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา พลอินทร์

4 ช.ม 24 นาที

D 8525

เจ้าแม่

อาจินต์ ปัญจพรรค์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา ขันตยาลงกต

10 ช.ม 32 นาที

D 8526

มือใหม่วิเคราะห์หุ้นแบบมือโปร

ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์ จันทร์ผ่อง

9 ช.ม 59 นาที

D 8527

กลพยากรณ์

ปัญจนารถ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

12 ช.ม 44 นาที

D 8528

ลำเนารัก ลำนำหัวใจ

อุธิยา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์ เคียงศิริ

17 ช.ม 45 นาที

D 8529

ภาพที่คอมโพสิชั่น (ไม่เคย) ลงตัว

ปะการัง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงมณี แสงนิล

9 ช.ม 52 นาที

D 8530

อานุภาพแห่งจิต

บุญวรรณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

3 ช.ม 32 นาที

D 8531

สวนศาสดา : Garden of the Prophet

คาลิล ยิบราน /น่านรังสี และกิตติมา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

1 ช.ม 42 นาที
 

D 8532

ม่านบังเงา

จันทร์ ธันวา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์ ไชยสม

10 ช.ม 55 นาที

D 8533

ชวนแม่พ้นทุกข์

พอ.อานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม. 02 นาที

D 8534

เคล็ดลับมือใหม่กองทุนรวม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์ จันทร์ผ่อง

2 ช.ม 36 นาที

D 8535

ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา : BIO 2202 (BY 222)

รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

14 ช.ม. 13 นาที

D 8536

คนคืนชีพหนังสือ เล่ม 2 ภาคดอกไม้ดำ

Season Cloud

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล ควรพิบูลย์

14 ช.ม 40 นาที

D 8537

คนคืนชีพหนังสือ เล่ม 3 ภาคหอคอยทวิราชัน

Season Cloud

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ศรีนวล ควรพิบูลย์

12 ช.ม 10 นาที

D 8538

Scoop นานาสาระ (ผูก) พัน

อัปสร จินดาพงษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

8 ช.ม 52 นาที

D 8539

นางในฮาเร็ม : Some Girls

วิลเลียน ลอเร็น /

กิติพร นิมิตบรรณสาร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์ เพชรวิโรจน์ชัย

9 ช.ม 27 นาที

D 8540

ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์ จันทร์ผ่อง

1 ช.ม 58 นาที

D 8541

ปรัชญาท่านเมซุซามะ รากฐานแห่งสวรรค์ เล่ม 1

มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณสุขประโยชน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุนันทา วิริยะอ่องศรี

3 ช.ม 22 นาที

D 8542

วุ่นวายสบายดี

ชมัยภร แสงกระจ่าง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงมณี แสงนิล

8 ช.ม 08 นาที

D 8543

ธารทับทิม

ศรีสุรางค์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ แจ่มแป้น

8 ช.ม 06 นาที

D 8544

ครูข้างถนนอยากเล่า

ทองพลู บัวศรี และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี วิมลดารากร

3 ช.ม 11 นาที

D 8545

Monster Soul Online บันทึกร้อยดาบ เล่ม 6

Persona

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

10 ช.ม 16 นาที

D 8546

เด็กพิเศษ

ศ.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ

5 ช.ม 31 นาที