รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 8434

Managing Oneself ปัญญางาน จัดการตน

ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์/

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ชัชวรรณ เย็นอาคาร

1 ช.ม 48 นาที

D 8435

เฉลย POL 3100 (PS 315) : กระบวนการนิติบัญญัติ

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

9 ช.ม 10 นาที

D 8436

แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ 2

พ.ศ. 2560 – 2564

คณะทำงานจัดทำแผนฯ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา ขันตยาลงกต

4 ช.ม 54 นาที

D 8437

เปิดตำนานเทพเจ้าจีน

หยกน้ำแข็ง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เกตุกนก ศรีพุทธากุล

1 ช.ม 18 นาที

D 8438

รัก ฤาเล่ห์ลวง

ปิ่นปินัทธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์ ไชยสม

20 ช.ม 52 นาที

D 8439

ราชาวดี เล่ม 1-2

ทมยันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

11 ช.ม 44 นาที

D 8440

เจาะระบบ@หัวใจ

แก่นฝัน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

5 ช.ม 55 นาที

D 8441

ภารกิจรัก สายลับป่วนออนไลน์ เล่ม 19

(ภาคที่ 3 สิ่งที่ไขว่คว้า เล่ม 10)

akeove

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช ปานใจ

15 ช.ม 21 นาที

D 8442

The Nerd of Microsoft

โสภณ ศุภมั่งมี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข

7 ช.ม. 49 นาที

D 8443

อี้จิง ศาสตร์พื้นฐานแห่งชีวิต

เจิงซื่อเฉียง / สุนทร ลีวงศ์เจริญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

10 ช.ม 16 นาที

D 8444

บาทิสตา ผ่าตัดมรณะ

ไดโด ทาเครุ /

ไทยศักดิ์ นพคุณพงศธร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

9 ช.ม 45 นาที

D 8445

การเมืองไทยในชีวประวัติ

หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

16 ช.ม 38 นาที

D 8446

มาดาม คานทอง

เฌอมา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

13 ช.ม 31 นาที

D 8447

วาทะเจ้านาย เล่าประวัติศาสตร์

ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

8 ช.ม 41 นาที

D 8448

Glodano “s Tale คำเชิญจากผืนป่า

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

7 ช.ม 09 นาที

D 8449

สงครามเย็นในแดนโสม : วิกฤตที่ยังไม่สิ้น

อนุช อาภาภิรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

8 ช.ม 07 นาที

D 8450

รวยหุ้นด้วยปันผล

มาร์ก ลิชเทนเฟล็ด/

พร่างดาว นุประดิษฐ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

10 ช.ม 11 นาที

D 8451

อัจฉริยะการตลาดตัดต้นทุน

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กัลยากร เพ็ญพสิทฐ์

3 ช.ม 01 นาที

D 8452

อยุธยา : ประวัติศาสตร์ และการเมือง

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

16 ช.ม 12 นาที

D 8453

เล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม 1

พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

9 ช.ม 19 นาที

D 8454

เล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม 2

พลเรือเอกทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

7 ช.ม 53 นาที

D 8455

สิงโตนอกคอก

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

5 ช.ม 14 นาที

D 8456

เล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม 3

พลเรือเอกทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

7 ช.ม 06 นาที

D 8457

สามชาติผูกพันแม่น้ำลืมเลือน

จิ่วลู่เฟยเซียง /คืนฝัน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์ ไชยสม

10 ช.ม 29 นาที

D 8458

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (หน่วยที่ 9-15)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร อติธรรมพงศ์

17 ช.ม 29 นาที

D 8459

ฝันนั้นไม่สลาย : Never Dies the Dream

มากาเร็ท แลนดอน / อมราวดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

15 ช.ม 52 นาที

D 8460

แกะดำโลกสวย

(จำนวน 2 แผ่น)

สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ และ

อาทิตย์ อุไรรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

13 ช.ม 17 นาที

D 8461

ร้อยฝัน วันฟ้าใหม่

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

9 ช.ม 29 นาที

D 8462

พูดญี่ปุ่นไปแลบ

จันแพรว บัวแสงธรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปภพ สิทธิผล

2 ช.ม 17 นาที

D 8463

ได้โปรด..อย่าทำแค่สิ่งที่ผมสั่ง

บ๊อบ เนลสัน /วรหทัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

2 ช.ม 11 นาที

D 8464

หน้าต่างบานแรก

กฤษณา อโศกสิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

2 ช.ม 56 นาที

D 8465

พิทักษ์ไพรแห่งแม่น้ำภาชี

บุหลัน รันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ เตชะไกศยะ

9 ช.ม 04 นาที

D 8466

สร้าง Passive Income ด้วยอพาร์ทเม้นท์มือสอง

ปารณีย์ คชพร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี วิมลดารากร

2 ช.ม 37 นาที

D 8467

ศรีธนญชัย

สุพรรณิกา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ภัชราภรณ์ มงคลพูนเกษม

2 ช.ม 43 นาที

D 8468

การใช้โหราศาสตร์ส่องกรรม

อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี สีขาว

2 ช.ม 59 นาที

D 8469

เศรษฐีอสังหาฯรุ่นใหม่ รวยด้วยสมอง

ถนอม ดีสร้อย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์ เคียงศิริ

2 ช.ม 54 นาที

D 8470

สายใยพิศวง

ช่อมณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

11 ช.ม. 24 นาที

D 8471

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเด็กต้องคำสาป ภาค 1-2

เจ.เค โรว์ลิ่ง / สุมาลี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช ปานใจ

6 ช.ม 16 นาที

D 8472

The intelligent investor

เบนจามิน เกรแฮม /

พรชัย รัตนนนทชัยสุข

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 41 นาที

D 8473

Three Cups of Teas

เกร็ก มอร์เทนสัน

และเดวิด โอลิเวอร์ /คำเมือง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา พลอินทร์

17 ช.ม 18 นาที

D 8474

The Beauty of the Mountain

Friedrich Grohe

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธนิตา สุตรธาดา

4 ช.ม 55 นาที

D 8475

พี่สาวสุดซ่า

แจ็กเกอลีน วิลสัน / ปิยะภา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

8 ช.ม 38 นาที

D 8476

ลบ 100 ครั้ง ชนะ 100 ครั้ง :

Hegarty On Creativity

จอห์น เฮการ์ตี /

ทสมา วรรธนะภูติ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิสาส์ สุวัตถี

2 ช.ม 05 นาที

D 8477

กาหลมหรทึก

ปราปต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ นาถวงษ์

7 ช.ม 03 นาที

D 8478

คลังข้อสอบสังคมศึกษา 1,000 ข้อ

อาจารย์ ปิง เจริญศิริวัฒน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นักศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

16 ช.ม 54 นาที

D 8479

มัดจำหัวใจ ไว้เพื่อรัก

ฟิลิปดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์ ไชยสม

10 ช.ม 13 นาที

D 8480

คนคืนชีพหนังสือ เล่ม 1

Season Cloud

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล ควรพิบุลย์

11 ช.ม 23 นาที

D 8481

เทคนิคพูดจามารยาทสังคม

อลิซ เฟสมิง / วัสสา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์

3 ช.ม 54 นาที

D 8482

ชีวิตไม่ง่าย แต่รับมือได้ไม่ยาก

นัมอินซุก / อมรรัตน์ ทิราพงษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปภาดา เล็กมณี

1 ช.ม 46 นาที

D 8483

เจ้าพ่อ

อาจินต์ ปัญจพรรค์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา ขันตยาลงกต

12 ช.ม 04 นาที

D 8484

เรือนร้างวิญญาณแค้น

โรจน์ ราชสีมา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

คณะเกศทิพย์

14 ช.ม 37 นาที

D 8485

ภารกิจรักสายลับป่วนออนไลน์ เล่ม 21

(ภาค 4 แผนการ)

akeove

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช ปานใจ

17 ช.ม 03 นาที

D 8486

ผจญภัยใต้สายน้ำ

ปองวุฒิ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

2 ช.ม 58 นาที

D 8487

ดวงใจในมนตรา

แพรณัฐ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ แจ่มแป้น

17 ช.ม 10 นาที

D 8488

มุกเลื่อมลาย : Pearl Cove

เอลิซาเบธ โลเวลล์ /

พาฝัน เจริญดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เนตรอัมพร กฤษณปาณี

15 ช.ม 39 นาที

D 8489

TH 102(S) : ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

(ลิลิตพระลอ)

กรมศิลปากร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุพาณี บุณยเกียรติ

3 ช.ม 33 นาที

D 8490

หญิงสาวแห่งเถ้าและกำยาน :

ชุดมหาสงครามสองพิภพ เล่ม 1

เลย์นี เทย์เลอร์ /

พรรษพร ชโลธร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

11 ช.ม 54 นาที

D 8491

Japan Salaryman เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน

ภัทรพล เหลือบุญชู

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข

3 ช.ม 34 นาที

D 8492

เลี้ยงบวก ลูกบวก

พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม 52 นาที

D 8493

เส้นทางครูเพื่อศิษย์

วิมลศรี ศุษิลวรณ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

5 ช.ม 17 นาที