รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน กันยายน 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9570

ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยบางกอก

ศ.ขจร  สุขพานิช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรรณลักษณ์  สุจริต

11 ช.ม 22 นาที

D 9571

บวรธรรมบพิตร ประมวลพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิชญ  รุจิวรางกุล

4 ช.ม 08 นาที

D 9572

ต๊กกะใจ  ตื่นมามีสามี

ลักษณะปรีชา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรารัตน์  ทองศิริมา

11 ช.ม 59 นาที

D 9573

หัวใจเซนเซ สร้างคนแบบญี่ปุ่น

เกตุวดี  Marumura

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม 48 นาที

D 9574

บุญผลาพาฮัก

ลักษณะปรีชา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรารัตน์  ทองศิริมา

16 ช.ม 32 นาที

D 9575

บ้านทุ่งเมืองลุง

ทวี  ชูโรจน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

4 ช.ม 25 นาที

D 9576

โล่ง โปร่ง เบา คลายเครียดได้ ด้วยตัวเอง

ทุ่งแสงดาว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

2 ช.ม 15 นาที

D 9577

วิธีอยู่กับทุกข์ โดยไม่ทุกข์

พระไพศาล  วิสาโล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

3 ช.ม 56 นาที

D 9578

สากฏิโก

(จำนวน 2 แผ่น)

บุญวรรณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

28 ช.ม 44 นาที

D 9579

เวลาและวารี

อาจิณ  จันทรัมพร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ราตรี  วิศิษฏ์สุรวงศ์

14 ชั่วโมง

D 9580

วิถีเต๋า วิถีบัฟเฟตต์ : The  TAO of Warren  Buffett

Mary  Buffeff

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม 21 นาที

D 9581

ไวยากรณ์เยอรมัน  เล่ม 3

วรรณา  แสงอร่ามเรือง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  เฟลิทเนอร์

7 ช.ม 16 นาที

D 9582

สงครามความรัก

ไอริณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

12 ช.ม 16 นาที

D 9583

โคตรรวยสุข

นักรบ  พิมพ์ขาว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 34 นาที

D 9584

สิทธิบัตรรัก

พรรรวดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

5 ช.ม 47 นาที

D 9585

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา  กรุณี

6 ช.ม 59 นาที

 

D 9586

 

วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2

(จำนวน 2 แผ่น)

 

ณฐิยา  ศิรกรวิไล

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินทรา  ฤทธิเดช

 

13 ช.ม 52 นาที

D 9587

15 ปี ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เจ.เอส.ฮอร์น /เกษม  วงศ์ประดิษฐ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

4 ช.ม 21 นาที

D 9588

ใต้ฝน  ไต้หวัน

Waylaway

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

3 ช.ม 23 นาที

D 9589

หนุ่มทิพย์

แก้วเก้า

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

9 ช.ม 04 นาที

D 9590

ผีเปิดหลุม

ชลนภัทร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นิรุจ  เจียมจรรยง

7 ช.ม 59 นาที

D 9591

เด็กน้อยโตเข้าหาแสง

มิลินทร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

5 ช.ม 19 นาที

D 9592

ตำราพิชัยสงคราม ขงเบ้ง

ขงเบ้ง / อมร  ทองสุก

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

2 ช.ม 41 นาที

D 9593

เกินกว่าเจ็บปวด : Childhood  Disruipted

Donna  Jackson  Nakazawa/

นพ.เอกชัย  อัศวนฤนาท

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงมณี  แสงนิล

11 ช.ม 39 นาที

D 9594

หนังสือเรียนวิชาเลือก รายวิชาลำดับและอนุกรม

(พค32004)   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชาญณรงค์  เผือกเพี้ยน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 46 นาที

D 9595

อานุภาพพระกรรมฐาน

พระธรรมสิงหบุราจารย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิภาพร  เอมรัฐ

2 ช.ม 46 นาที

 

D 9596

 

เมตตาชาวพุทธ

 

พระธรรมสิงหบุราจารย์

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิภาพร  เอมรัฐ

 

3 ช.ม 34 นาที

D 9597

สวดมนต์คาถา มหาเมตตาใหญ่

ศักดิ์สิทธิ์  พันธุสัตย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิภาพร  เอมรัฐ

1 ช.ม 56 นาที

D 9598

พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู

พระพรหมดิลก

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิภาพร  เอมรัฐ

52 นาที

D 9599

สรุป HIS 1002 (HI 102) : อารยธรรมตะวันออก

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

8 ช.ม 49 นาที

D 9600

วิชาอ่านใจให้อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ลง

Mentalist  DaiGo /

ธนัญ  พลแสน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

4 ช.ม. 59 นาที

D 9601

กลั่นสามก๊ก ฉบับนักบริหาร

บุรชัย  ศิริมหาสาคร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

7 ช.ม 47 นาที

D 9602

เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens

ยูวัล  โนอาห์  แฮรารี /

ดร.นำชัย  ชีววิวรรธน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

19 ช.ม 55 นาที

D 9603

กล้วยไม้ในมือมาร

จุฑารัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

10 ช.ม 39 นาที

D 9604

รอยวสันต์

ยุวดี  ต้นสกุลรุ่งเรือง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

8 ช.ม 24 นาที

D 9605

ทศกัณฐ์ออนไลน์

ชัยกร  หาญไฟฟ้า

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

5 ช.ม 21 นาที

 

D 9606

 

สะพานสายรุ้ง

 

วราภา

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิไลลักษณ์  จุฬานนท์

 

14 ช. ม 07 นาที

D 9607

ภูตพิศวาส

(จำนวน 2 แผ่น)

รพีพร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เนตรอัมพร  กฤษณปาณี

26 ช.ม.30 นาที

D 9608

หลักกฎหมายเอกชน : Principles of  Private  Law

รศ.ดร.มัลลิกา  พินิจจันทร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

7 ช.ม 29 นาที

D 9609

จิตตวิเวก

จอร์จ  ชาร์ป / ปิยะภา  ริ้วพิทักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

3 ช.ม 19 นาที

D 9610

วิวาห์บันดาลรัก

ปริยาธร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

7 ช.ม 48 นาที

D 9611

แซมเมียลไว้ต์ เจ้าท่าว่าราชการเมืองมะริศ

 ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

มอริซ  คอลลิศ /

พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เยมินทร์  แหวนเครือ

11 ช.ม 12 นาที

D 9612

นิ่วในถุงน้ำดี

รศ.นพ.พัฒน์พงศ์  นาวีเจริญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

2 ช.ม 19 นาที

D 9613

43 ไม้ตายลบลายเจ้าตัวยุ่ง

นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

3 ช.ม 33 นาที

D 9614

The  Storyteller  นิทานจักรวาล

ลวิตร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

7 ช.ม 16 นาที

D 9615

นิยายรักโศกของ ป.อินทรปาลิต และเบื้องแรก

ของ พล-นิกร-กิมหงวน

ดร.วิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพชร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธนิตา  สุตรธาดา

6 ช.ม 45 นาที

 

D 9616

 

One day

 

อาณดา

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เจ้าหน้าที่บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จก.

 

1 ช.ม 08 นาที

D 9617

มรสุมโลหิต
(จำนวน 3 แผ่น)

เซาะงัง / ว  ณ เมืองลุง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

36 ช.ม. 15 นาที

D 9618

Yesterday

ชวัล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เจ้าหน้าที่บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จก.

56 นาที

D 9619

คู่มือการทำเคาน์เตอร์โฟม

สำเริง  ฤทธิ์พริ้ง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

1 ช.ม 09 นาที

D 9620

แค่เปิดใจก็เป็นสุข

พระไพศาล  วิสาโล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เจ้าหน้าที่บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จก.

2 ช.ม 06 นาที

D 9621

เตร่เตร็ดเจ็ดย่านน้ำ

ส.ศิวรักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 26 นาที

D 9622

ก็ไพร่นี่คะ

คำ  ผกา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 56 นาที

D 9623

จบที่ใจ

ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

2 ช.ม 30 นาที

D 9624

จับอิดนึ้ง
(จำนวน 2 แผ่น)

โก้วเล้ง / น.นพรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

12 ช.ม 47 นาที

D 9625

รายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ

กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

7 ช.ม 59 นาที

 

D 9626

 

หนุ่มเท่สุดฮอต กับ ยัยเฉิ่มจอมซุ่มซ่าม

 

วีรินยา

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

 

3 ช.ม 36 นาที

D 9627

เข็มทิศจิตใต้สำนึก

ฐิตินาถ  ณ พัทลุง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ภาวิณี  วิชญพงษ์กุล

1 ช.ม 32 นาที

D 9628

ธรรมะทำไม

ว.วชิรเมธี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

5 ช.ม 18 นาที

D 9629

หลังอาน

บินหลา  สันการาคีรี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

5 ช.ม 54 นาที

D 9630

คุมโชคชะตา คว้าความสำเร็จ : Succeed  and  Grow

Rich  Throuqh  Persuaasion

นโปเลียน  ฮิลล์ / ปสงค์อาสา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

9 ช.ม 33 นาที

D 9631

ร้านน้ำชาชื่อ ดูฌอนเบ 

(จำนวน 2 แผ่น)

โสภาค  สุวรรณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เจ้าหน้าที่บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จก.

28 ช.ม. 58 นาที

D 9632

ปาฏิหาริย์แห่งกรรม  ภาค 1

บรรจบ  บรรณรุจิ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์  จำกัด

8 ช.ม 09 นาที

D 9633

ปลาบนต้นไม้

ลินดา  มัลลาลี ฮันด์ /

ธิดารัตน์  เจริญชัยชนะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

7 ช.ม 07 นาที

D 9634

พระเจ้าตาก กษัตริย์นักการค้าและธนบุรีศรีมหาสมุทร

กำพล  จำปาพันธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิรประภา  แรบบิทท์

11 ช.ม 23 นาที

D 9635

คือ คนดลใจ

ธีรภาพ  โลหิตกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

8 ช.ม 41 นาที

 

D 9636

 

เก่งได้ ไร้ขีดจำกัด Push  the  Limit

 

ดร.นิศรา  การุณอุทัยศิริ

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

 

3 ช.ม 15 นาที

D 9637

โครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน

ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

1 ช.ม 24 นาที

D 9638

หนังสือเรียนพัฒนาองค์กร-ชุมชนเข็มแข็ง รายวิชา

ระบอบประชาธิปไตย (พอ38001) มัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

2 ช.ม 31 นาที

D 9639

ตามรอยพระอริยเจ้า หลวงปู่แหวน  สุจิณโณ

ดำรงธรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วาสนา  กลีบเมฆ

3 ช.ม 38 นาที

D 9640

ปีเตอร์ นิมเบิลกับตาวิเศษ

โจนาธาน  อ็อกซิเออร์ /

อายุรี  ชีวรุโณทัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

9 ช.ม 42 นาที

D 9641

สรุป GEO 2501 (GE 253) : ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุดฯ

6 ช.ม 29 นาที

D 9642

วารสารวิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562

นิจสุดา  อภินันทาภรณ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

3 ช.ม 20 นาที

D 9643

ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนทิศ เมื่อชีวิตหมดไฟ

เจนนี่  เบลค / โอริสา  ชั้นศิริ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

10 ช.ม 51 นาที

D 9644

อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป

ซะซะกิ  ฟุมิโอะ / นพัฒน์  หัทยานันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

7 ช.ม 27 นาที

D 9645

มหัศจรรย์ยาดีมีครบในมะนาว

หมออาสา  แพทย์แผนไทย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ Thai PBS

1 ช.ม 07 นาที

 

D 9646

 

ผัสสะ กับ การใช้ชีวิตของคนตาบอด

 

สรัญญา  เตรัตน์

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัครห้องสมุดฯ

 

8 ช.ม 44 นาที

D 9647

ชีวิตเย็น

ท่านพุทธทาส ภิกขุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

1 ช.ม 26 นาที

D 9648

ยายเม้าวอนสอนหญิง

ดร.เสรี  วงษ์มณฑา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

5 ช.ม 48 นาที

D 9649

วิถีแห่งความดับทุกข์

ธรรมรักษา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

9 ช.ม 18 นาที

D 9650

กฎหมายล้มละลาย ภาคปฏิบัติ และคู่มือเตรียมสอบ

พิชัย  นิลทองคำ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปรางทิพย์  พิมพ์สุวรรณ

11 ชั่วโมง

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน สิงหาคม 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9493

ปีเตอร์แพน : Perter  Pan

เจ.เอ็ม.แบร์รี่ /ร่มฉัตร  ไกรว่อง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

10 ช.ม 54 นาที

D 9494

เมโทร 2033

Dmitry  Glukhovsky /

อายุรี  ชีวรุโณทัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวร์นันทน  จันทร์ศิริสกุล

26 ช.ม 04 นาที

D 9495

มนตร์กาลบันดาลรัก

ชมบุหลัน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

9 ช.ม 46 นาที

D 9496

สนุกกับโมเลกุล อัศจรรย์เคมีของสสารรอบตัวเรา

จอห์น  เอ็มสเลย์ /

ยุทธนา  ตันติรุ่งโรจน์ชัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

16 ช.ม 35 นาที

D 9497

แน่น เจ็บ ปวด อึดอัด รู้ไว้ห่างไกลโรค

ศ.นพ.นิธิ  มหานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

 5 ช.ม 11 นาที

D 9498

กองพันรักพิเศษที่หนึ่ง

กานท์ชญา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

9 ช.ม 20 นาที

D 9499

ทุนมนุษย์

โทมัส  โอ ดาเวนพอร์ต /

ศิระ  โอภาสพงษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

13 ช.ม 05 นาที

D 9500

สุภาษิตอังกฤษ คำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน

รัชนี  ซอโสตถิ กุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุรรณี  เฟลิทเนอร์

8 ช.ม 28 นาที

D 9501

เจ๊าะเกิโด่ เด็กบ้านดอย

อุดร  วงษ์ทับทิม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

54 นาที

D 9502

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

5 ช.ม 08 นาที

D 9503

เจ๊กบ้านนอก

กิมหลั่น

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

7 ช.ม. 39 นาที

D 9504

ศรีธนญชัย (ฉบับการ์ตูน)

สุภฤกษ์  บุญทอง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

3 ช.ม 49 นาที

D 9505

The  Caliph’s House เคลิฟส  เฮ้าส์

ตาฮีร์  ชาห์  / ณวรา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวร์นันทน  จันทร์ศิริสกุล

14 ช.ม 02 นาที

D 9506

80 วันรอบโลก

Jules  Verne / สายธาร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

4 ช.ม 56 นาที

D 9507

188  เคล็ดลับชะลอวัย

พญ.ธิดากานต์  รุจิพัฒนกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

4 ช.ม 38 นาที

D 9508

SHEEP ปฏิบัติการล่าแกะ

Valerie  Hobbs / ปิยะพันธ์  ยุติศรี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธนัญญา  พิพิธวณิชยการ

3 ช.ม 14 นาที

D 9509

แก้วหน้าม้า (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา  ชะบางบอน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

2 ช.ม 27 นาที

D 9510

สังข์ทอง (ฉบับการ์ตูน)

ชลลดา  ชะบางบอน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโกคา

2 ช.ม 21 นาที

D 9511

ศึกวังใต้สมุทร ชุดผู้พิทักษ์ประวัติศาสตร์ เล่ม 3

Damian  Dibben / พลอย  โจนส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุรรณี  เฟลิทเนอร์

9 ช.ม 03 นาที

D 9512

กินไม่เลือก เกือบไม่รอดแนะ

อัจฉรา  วัชราภิชาต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดารากาญจน์  ทองลิ่ม

4 ช.ม 55 นาที

D 9513

ร้อยเล่ห์  เพทุบายรัก

ศรัณญ์ชล  และภัสรสา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ ThaiPBS

7 ช.ม 35 นาที

D 9514

คู่มือเก่งคอม 2019

โรงเรียนสอนซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

5 ช.ม 35 นาที

D 9515

สบตากับบางใคร  สบใจกับบางคน

ศุราณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

3 ช.ม 23 นาที

D 9516

รุ่งอรุณแห่งการรู้สึกตัว

โกวิท  เอนกชัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

3 ช.ม 36 นาที

D 9517

บ้าน-คน-ตาย

อาพัชรินทร์,กวิตา,พลอยฝน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

9 ช.ม 07 นาที

D 9518

ใบไม้ที่ปลิดปลิว

ทมยันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

8 ช.ม 01 นาที

D 9519

ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่

วัธนา  บุญยัง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

5 ช.ม 45 นาที

D 9520

ลุงยุทธ  สะดุดคิด

ธีรยุทธ  เวชเจริญยิ่ง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

2 ช.ม 56 นาที

D 9521

นิทานมงคลชีวิตในพระไตรปิฏก

ส.รัตนรัตติ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

9 ช.ม 06 นาที

D 9522

สร้างทีมสู่ความสำเร็จ

Bill  Butterworth /

นัธมน  ธัญญพาณิชย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รสา  ศยามานนท์

3 ช.ม 11 นาที

D 9523

ความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่ง

หนุ่มเมืองจันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

2 ช.ม 30 นาที

D 9524

เปลี่ยนสะท้านโลก

บารัค  โอบามา / อรยา  สูตะบุตร และสุภาภรณ์  กาญจน์วีระโยธิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

7 ช.ม 08 นาที

D 9525

คิดไม่ต้องเค้น

Todd  Henry /

นาถกมล  บุญรอดพานิช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

6 ช.ม 23 นาที

D 9526

ตัวหนังสือคุยกัน

ประภาส  ชลศรานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

4 ช.ม 48 นาที

D 9527

มิเกะเนะโกะ  โฮล์มส์  แมวสามสียอดนักสืบ

ตอน หมู่บ้านแมวผี

อาคากะวา  จิโร /

สมเกียรติ  เชวงกิจวณิช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

8 ช.ม 19 นาที

D 9528

ในเคราะห์มีโชค

พระไพศาล  วิสาโล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

3 ช.ม 43 นาที

D 9529

รอยนิมิต

อรพิม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

13 ช.ม 28 นาที

D 9530

ตำราพรหมชาติ ฉบับหลวง ประจำบ้าน

ดูด้วยตนเอง   (จำนวน 2 แผ่น)

อาจารย์อุระคินทร์  วิรยะบูรณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 42 นาที

D 9531

ใครโชคดี คนนั้นเป็นศพ : One  by  One

Chris  Carter / กานต์สิริ  โรจนสุวรรณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

12 ช.ม 17 นาที

D 9532

SUMSUNG บทเรียนความสำเร็จ ลี  เบียงชอล

ลี ซังอู / จิราพร  จันจุฬา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

6 ช.ม 45 นาที

D 9533

เล่าความจริง ขบวนการนักศึกษารามคำแหง

ยุคต้น 2514 - 2519

ศิลา  โคมฉาย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เยมินทร์  แหวนเครือ

4 ช.ม 29 นาที

D 9534

ความลับที่ยังไม่เคยบอกใคร

ธีรโสภณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์  จำกัด

10 ช.ม 08 นาที

D 9535

โรงเรียนผีหลอก

นทธี  ศศิวิมล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

6 ช.ม 01 นาที

D 9536

กล่องปริศนา

Complicated

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

8 ช.ม 06 นาที

D 9537

สอยดาวมาร้อยบ่า : 3 คู่หูพลิกล้อค

วิชัย  ภูเวียงกล้า

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดารากาญจน์  ทองลิ่ม

5 ช.ม 30 นาที

D 9538

เพลิงอาฆาต

โก้วเล้ง / ว. ณ เมืองลุง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

14 ช.ม 49 นาที

D 9539

ห้องชุดของปรารถนา

สุมิตรา  จันทร์เงา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

9 ช.ม 47 นาที

D 9540

ประชุมนิราศ ภาคที่ 3

มหาอำมาตยาธิบดี(หรุ่น  ศรีเพ็ญ)

และคนอื่น ๆ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

7 ช.ม 51 นาที

D 9541

ประชุมนิราศ ภาคที่ 4

ปรัชญา  ปานเกตุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

6 ช.ม 08 นาที

D 9542

ประชุมนิราศ ภาคที่ 5

ปรัชญา  ปานเกตุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

4 ช.ม 53 นาที

D 9543

มหายุทธ์ล้างปฐพี  เล่ม 1

ฉู่กั๋ว / ลี  หลินลี่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

8 ช.ม 39 นาที

D 9544

เงียบ : Silence  in  The  Age  of  Noise

Ering  Kagge / วรรธนา  วงษ์ฉัตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

2 ช.ม 15 นาที

D 9545

อาหารเสริมสุขภาพและความงาม

อดุลย์  รัตนมั่นเกษม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

2 ช.ม 47 นาที

D 9546

ตามรอยพระบาท  จอมปราชญ์แห่งน้ำ

สุวิสุทธิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

3 ช.ม 33 นาที

D 9547

ยิ้มกับความตาย

ส.ชิโนรส

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

2 ช.ม 48 นาที

D 9548

ครูข้างถนน

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดรุณี  หลำจันทร์

2 ช.ม 35 นาที

D 9549

วิถีไทยในลิลิตพระลอ

สุมาลี  วีระวงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรรณลักษณ์  สุจริต

9 ช.ม 32 นาที

D 9550

สร้างแบรนด์ด้วยศรัทธา

Kent  Wertime / วรรณคำ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวร์นันทน  จันทร์ศิริสกุล

8 ช.ม 51 นาที

D 9551

ในหลุมรัก

วินทร์  เลียววาริณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

4 ช.ม 59 นาที

D 9552

คู่เคียงเรียงรัก

(จำนวน 2 แผ่น)

เฮยเจี๋ยหมิง / เสี่ยวเฟิงหลิง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ  แจ่มแป้น

14 ช.ม 37 นาที

D 9553

ดาโกต้ายอดรัก

มณีจันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

13 ช.ม 06 นาที

D 9554

จิตเป็นเหตุ

นายแพทย์ชูทิตย์  ปานปรีชา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดารากาญจน์  ทองลิ่ม

7 ช.ม 31 นาที

D 9555

ราชาฮาเร็ม

ติวาน  ยะระมณี / กวิน  ปิ่นไผท

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อD/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

 17 ช.ม 40 นาที

D 9556

กิมย้งคิด แจ็คหม่าทำ วิชายอดคน

อภิวัฒน์  สุนันท์ยืนยง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

3 ช.ม 03 นาที

D 9557

Decoder + ถอดรหัสพลังตัวเลข สร้างแรงดึงดูดความสำเร็จ

อาจารย์นิติกฤษณ์  กิตติศรีวรนันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา  กรุณี

6 ช.ม  52 นาที

D 9558

เมื่อวานนี้

ศรี  เกศมณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

4 ช.ม 42 นาที

D 9559

ไล่ล่าจารชน

ภุมรัตน์  ทักษาติพงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

7 ช.ม. 30 นาที

D 9560

ม่านฝนบังฟ้า

วันเนาว์  ยูเด็น

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ณฌณ  พรรคสมพร

1 ช.ม 10 นาที

D 9561

อาเธอร์ กับการผจญภัยในเมืองต้องห้าม

ลุก  แบซอง / ไข่มุก

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

5 ช.ม 34 นาที

D 9562

ดาวเพชฌฆาต

(จำนวน 2 แผ่น)

เซียวเส็ก / ว. ณ เมืองลุง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

16 ช.ม 37 นาที

D9563

อาเธอร์ กับปริศนาในดินแดนมินิมัวส์

ลุก  แบซอง / ไข่มุก

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

6 ช.ม 13 นาที

D 9564

มีดหม้อสีทอง

ธารา  ศรีอนุรักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

3 ช.ม 02 นาที

D 9565

กามารมณ์ และชีวิตสมรส ตามอุดมคติพุทธศาสนา

พุทธทาสภิกขุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

3 ช.ม 27 นาที

D 9566

ถ้ารู้ ไม่ป่วยง่าย ไม่ตายเร็ว

โรสแมรี่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 15 นาที

D 9567

วิธีกำจัดความวิตกกังวล และมีชีวิตที่ผาสุก

เดล  คาร์เนกี / เรณู  สุเสวี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

6 ช.ม 27 นาที

D 9568

ก.ไก – ฮ.นกฮูก ออกสำรวจธรรมชาติ แบบมือใหม่

กลุ่มครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 22 นาที

D 9569

โครงการพระราชดำริพระดาบส

The Pra Dabos Project

ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

1 ช.ม 21 นาที

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน กรกฏาคม 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9435

เลิกเป็นคนดี แล้วจะมีความสุข

โกะโด  โทคิโอะ /

อาคิรา  รัตนาภิรัต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

5  ช.ม. 05 นาที

D 9436

เล่ห์รักแม่ทัพไร้พ่าย ชุดหัวใจของสี่พยัคฆ์

รินณ์ณา เดลลี่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

8 ช.ม 43 นาที

D 9437

กัญชา คือยารักษามะเร็ง

นายแพทย์สมยศ  กิตติมั่นคง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

4 ช.ม 37 นาที

D 9438

สงครามอสุจิ เล่ม 1-3

(จำนวน 3 แผ่น)

สยุมภู  ทศพล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

11 ช.ม. 34 นาที

D 9439

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ศาสตร์แห่งพระราชา

สุวัฒน์  เทพอารักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

2 ช.ม 20 นาที

D 9440

เขยนาคา

คุณป้าหลังเขา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

11 ช.ม 14 นาที

D 9441

เลือดข้นคนจาง

ฤทัยวรรณ  วงศ์สิรสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

5 ช.ม 36 นาที

D 9442

เรียนอังกฤษ สบาย ๆ สไตล์ฝรั่ง

Live ABC/ กัญญารัตน์  จิราสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

6 ช.ม 04 นาที

D 9443

สัตว์มหัศจรรย์ อาชญากรรมของกรินเดลวัลด์

ต้นฉบับบทภาพยนตร์

เจ.เค.โรว์ลิ่ง / พลอย โจนส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

2 ช.ม 54 นาที

D 9444

คู่สร้าง

ม.มธุการี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

12 ช.ม 39 นาที

D 9445

กามเทพตั้งไข่

ณัฐณรา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ  แจ่มแป้น

9 ช.ม 57 นาที

D 9446

สอนลูกให้เป็นเด็กฉลาด

เกลน  โดแมน / วลัญ  วัฒนา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

9 ช.ม 20 นาที

D 9447

บทละครผี

ภาณุ  เนียมสมบุญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ไอศูรย์  เนียมสมบุญ

5 ช.ม 04 นาที

D 9448

มรดกตกผลึก

จักรพันธุ์  ขวัญมงคล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

4 ช.ม 31 นาที

D 9449

นาริสา คำอธิบายคดีปริศนา

ปนาพันธ์  นุตร์อำพันธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดรุณี  หลำจันทร์

3 ช.ม. 55 นาที

D 9450

แผนร้ายเกี่ยวรัก

กิ่งฉัตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

6 ช.ม 26 นาที

D 9451

A Man Called   Puey  100 ปี ชาตกาล

ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  กูชายชาญ ชาติเชื้อ ชาตรี

วันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิไลลักษณ์  จุฬานนท์

5 ช.ม. 19 นาที

D 9452

ตามรอยอริยเจ้าเข้านิพพาน

พศิน  อินทรวงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

6 ช.ม 57 นาที

D 9453

สี่เจ้าฟ้า

ลาวัณย์  โชตามระ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

5  ช.ม. 02 นาที

D 9454

คดีป่วนก๊วนน้ำมะนาว

ดาวีส์  แจ๊คเกอลีน /

ขวัญแก้ว  เรืองเดชา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม 18 นาที

D 9455

การทรงงานของพ่อในความทรงจำ

ปราโมทย์  ไม้กลัด

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

1 ช.ม 48 นาที

D 9456

โครงการพระราชดำริสวนจิตรลดา The Royal Chitralada   Project

ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

1 ช.ม 21 นาที

D 9457

The   Art  of English  Conversation 

ศิลปะการสนทนาภาษาอังกฤษ  เล่ม 3

Eric  Keller /

ดร.สำราญ  สัมฤทธิสุวรรณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

5 ช.ม 55 นาที

D 9458

คุณย่า บ.ก. กับนักเขียนตัวเล็ก ๆ

สิริมา  อภิจาริน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

5 ช.ม 08 นาที

D 9459

เปิดโลก วิตามิน

พลเอก ประสาร  เปรมะสกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

12 ช.ม 03 นาที

D 9460

เคล็ดวิธีอ่านความคิดคน ชนะใจคน

ด้วยกลยุทธขั้นเทพ

ปราชญ์  ศรีอักษร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา  สินธุวราวรรณ

2 ช.ม 51 นาที

D 9461

พ่อจ๋าอย่าเซอร์มาก

ลินซ์  ดาลากาโม่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

1 ช.ม 25 นาที

D 9462

ป่าผีโป่ง

นัฐ  นักเดินทาง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

3 ช.ม 54 นาที

D 9463

(อีก) หนื่งฝัน ในวันฤดูหนาว

 

สิริมา  อภิจาริน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

3 ช.ม 03 นาที

D 9464

พระไตรปิฏก ฉบับชาวบ้าน

ธรรมรักษา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

9 ช.ม 35 นาที

D 9465

แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568

 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ

สำนักเลขาธิการอาเซียน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา  กรุณี

2 ชั่วโมง

D 9466

ปรากฏการณ์ชีวจิต บอกอะไรแก่สังคมไทย

นพ.ดร.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

3 ช.ม 40 นาที

D 9467

ปักธงอนาคต The  Future  is  Ours

เจนวิทย์  เชื้อสาวะถี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

6 ช.ม 23 นาที

 

 

D 9468

 

 

หนังสือเรียน สาระทักษะการดำเนินชีวิต รายวิชา

เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

อาจารย์สุนาถ  เพ็ญศิริ

 

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

 

 

4 ช.ม 28 นาที

D 9469

มุสลิมในประเทศไทย

ประยูรศักดิ์  ชลายนเดชะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

5 ช.ม 33 นาที

D 9470

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

และแผนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายวิชาการ สถาบันThe Best Center

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

16 ช.ม 10 นาที

D 9471

เปลวกนก

พงศกร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

8 ช.ม 34 นาที

D 9472

หนังสือเรียนวิชาเลือก รายวิชา รักษ์ท้องถิ่น

(พว32018)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

3 ช.ม 25 นาที

D 9473

The Draker’s Story เล่ม 2 โบสถ์แห่งความผิดบาป

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

22 ช.ม 45 นาที

D 9474

วารสารจุลนิติ

สำนักกฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาวุฒิสภา

13 ช.ม 06 นาที

D 9475

ACC 1101 (AC 101) : การบัญชีขั้นต้น 1

รศ.นิภา  รุ่งเรืองวุฒิไกร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ชั่วโมง

 

D 9476

 

คู่แท้

 

กานต์ระพี

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

 

8 ช.ม 23 นาที

D 9477

ACC 1102 (AC 102) : การบัญชีขั้นต้น 2

รศ.วิภาดา  ศุภรพันธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

16 ช.ม 37 นาที

D 9478

หนังสือเรียน สาระการประกอบอาชีพ

รายวิชา การขยายพันธุ์พืช(อช02010)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาจารย์ปรีชา  กสินธุ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

3 ช.ม 13 นาที

D 9479

ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง

วันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

2 ช.ม 25 นาที

D 9480

จารใจ

ไป๋ชิงหง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

14 ช.ม 23 นาที

D 9481

บทสนทนายุวชน สำหรับผู้เป็นกำลังสำคัญ

ของศตวรรษที่ 21

ดร.ไดซาขุ  อิเคดะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 19 นาที

D 9482

ความคิดในดอกบัว

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุธาทิพย์  ไชยบุตร

2 ช.ม 17 นาที

D 9483

ติดอาวุธผู้นำ

รศ.วิภรณ์  รักษ์ปวงชน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

9 ช.ม 06 นาที

 

D 9484

 

หนังสือเรียน สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา

การทำปุ๋ยหมัก(อช02008)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

อาจารย์ปรีชา  กสินธุ์

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

 

4 ช.ม 07 นาที

D9485

วิชาลูกเสือวิสามัญ 1 (สค03112) ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 48 นาที

D 9486

แกร่ง

ศรีสุรางค์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ  แจ่มแป้น

3 ช.ม 54 นาที

D9487

สมาคมกับเพียรกระทำความดี

อีดิธ  เนสบิท / นาริตะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา  กรุณี

10 ช.ม34 นาที

D 9488

สวดมนต์สร้างมงคลให้ตนเอง

หลวงปู่เดินหน  อิเกสาโร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

9 ช.ม 35 นาที

D 9489

ผจญภัยในโลกที่สาบสูญ : The  Lost  World

เซอร์อาเธอร์ โดนัน ดอยส์ /

อิสริยา  ล็อค

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

8 ช. ม.39 นาที

D 9490

กินรอบกรุง 4

ปิ่นอนงค์   วัชรปาณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงมณี  แสงนิล

3 ช.ม 46 นาที

D 9491

พุทธศักราชอัสดง กับทรงจำของทรงจำ

ของแมวกุหลาบดำ

วีรพร  นิติประภา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

11 ช.ม 40 นาที

 

D 9492

 

กัวซา บำบัดโรค

 

อาจารย์หยาง  เผยเซิน

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

 

3 ช.ม 07 นาที

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน มิถุนายน 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9340

LAW 3038 (LA 338) : กฎหมายเกี่ยวกับ
การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

รศ.ประเทือง  ธนิยผล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

14 ช.ม 51 นาที

D 9341

หลักธรรมาภิบาล

(จำนวน 2 แผ่น)

รศ.ดร.พัชรี  สิโรรส และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

14 ช.ม 46 นาที

D 9342

จดหมายถึงแม่หมอสมุนไพร ใช้แล้วแชร์

ภญ.ดร.สุภาภรณ์  ปิติพร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

6 ช.ม. 04 นาที

D 9343

จิตวิทยาการศึกษา

(จำนวน 2 แผ่น)

ศ.ดร.สุรางค์  โค้วตระกูล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

13 ช.ม 19 นาที

D 9344

เต๋า : มรรควิถีไร้เส้นทาง

Osho / ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

7 ช.ม. 58 นาที

D 9345

ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ 9  เล่ม 1 

สมถกรรมฐานทีปนี

พระลัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

13 ช.ม 24 นาที

 

D 9346

 

นิโคลัสและอเล็กซานดรา

(จำนวน 2 แผ่น)

 

Robert K. Massle III /

ดร.วิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพชร

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา  กรุณี

 

31 ช.ม 42 นาที

D 9347

ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้า อาตมาคงไม่ติดคุก

พระรักเกียรติ  รักขิตะธัมโม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

3 ช.ม 53 นาที

D 9348

อาวุธทั้งเจ็ดของโก้วเล้ง เล่ม 5  ตอน ทวนทมิฬ

โก้วเล้ง / น.นพรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นิรุจ  เจียมจรรยง

8 ช.ม 03 นาที

D 9349

จดหมายแห่งรัก

พุดซ้อน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

2 ช.ม 19 นาที

D 9350

สุขภาพดีวิถีไทย กับสมุนไพรปัญจะศรี

ชมรมสมุนไพรปัญจะศรี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

2 ช.ม 13 นาที

D 9351

มนตรารีรายา

ดวงตะวัน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

13 ช.ม 01 นาที

D 9352

เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง

เสกสรรค์  ประเสริฐกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

2 ช.ม 43 นาที

D 9353

MCS 1150 (MCS 1100) :

การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

รศ.นงนุช  ศิริโรจน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

8 ช.ม 40 นาที

D 9354

4 โรคยอดฮิต คร่าชีวิตคนไทย

กองบรรณาธิการ feel good

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พรหมนรินทร์  บุณยโยธิน

5 ช.ม 59 นาที

D 9355

อยู่กับมาร

พระครูใบฏีกาอำนาจ  โอภาโส

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

5 ช.ม 01 นาที

D 9356

หอมกลิ่นดินสมรภูมิ

กรวิก  จันทรวงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

5 ช.ม 56 นาที

D 9357

อ่านกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมโจโฉ

สาละ  บุญคง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

5 ช.ม 27 นาที

D 9358

ก้าวสู่ สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ

อาจารย์วิชัย  ปิติเจริญธรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

5 ช.ม 13 นาที

D 9359

ปัญหาและเฉลย วิชาพุทธประวัติ

คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

3 ช.ม 54 นาที

D 9360

ทางทากและสายน้ำเชี่ยว

เสกสรรค์  ประเสริฐกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

1 ช.ม 57 นาที

D 9361

มหาวิทยาลัยชีวิต

เสกสรรค์  ประเสริฐกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

2 ช.ม 55 นาที

D 9362

เลียบเลาะชายคนโลก

เสกสรรค์  ประเสริฐกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

2 ช.ม 38 นาที

D 9363

วิหารที่ว่างเปล่า

เสกสรรค์  ประเสริฐกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

5 ช.ม 48 นาที

D 9364

อุดมการณ์ทางการศึกษา : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ดร.วิชัย  ตันศิริ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

13 ช.ม 11 นาที

D 9365

หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ธันยภัทร์  ไชยทรัพย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 46 นาที

D 9366

หนังสือเรียน สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อาจารย์อำนาจ  ชูสุวรรณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 56 นาที

D 9367

50 เรื่องที่ต้องรู้อยู่กับโลกร้อน

กองบรรณาธิการ นิตยสารสารคดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

4 ช.ม 10 นาที

D 9368

หนังสือเรียนวิชาเลือก รายวิชา ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (สค02002)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาจารย์ถนัด  ม่วงมณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

3 ช.ม 10 นาที

D 9369

สาปกัลปาวสาน

น้ำน่าน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

13 ช.ม 03 นาที

D 9370

การผจญภัยของฮักเคิลเบอร์รี่ ฟินน์

มาร์ก  ทเวน / อรดา  ลีลานุช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รุจิรา  เอมโอช

12 ช.ม 50 นาที
 

D 9371

บริหารสมองให้มีพลัง

Herry  Lorayne /

คทายุทธ์  รัตนพิทักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

10 ช.ม 13 นาที

D 9372

จากเบี้ยหอยถึงเงินกระดาษ

สังคีต  จันทนะโพธิ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

7 ช.ม 01 นาที

D 9373

จีนแดงที่ได้เห็น

วีระ  มุสิกพงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

2 ช.ม 30 นาที

D 9374

ศพกระซิบ

ภาคินัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

6 ช.ม. 08 นาที

D 9375

หนังสือเรียนวิชาเลือก รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พว02017)   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาจารย์ถนัด  ม่วงมณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 01 นาที

D 9376

สุสานภูเตศวร

จินตวีร์  วิวัธน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

15 ช.ม 07 นาที

D 9377

วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา

หอสมุดวชิรญาณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

4 ช.ม 59 นาที

D 9378

ออสการ์กับหญิงเสื้อชมพู

เอริค – เอ็มมานูเอล ชมิตต์ /

งามพรรณ  เวชชาชีวะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

1 ช.ม 40 นาที

D 9379

ผู้ส่งสารอันมั่งคั่ง

เบรนดอน  เบอร์ชาร์ด/

ฉัตรชัย  ศิริวานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

10 ชั่วโมง

D 9380

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Garry  Kranz /

ผศ.บุญเลิศ  วงศ์พรหม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

3 ช.ม 48 นาที

D 9381

เจ้าทะเลทราย

โสภาค  สุวรรณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

17 ช.ม 25 นาที

D 9382

หลุมพยาบาท : Mercy

ยูซี แอดเลอร์ – โอลเซน /

อุษา  ฤทธาภิรมย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิรประภา  แรบบิทท์

13 ช.ม 47 นาที

D 9383

วรรณวิเคราะห์ตำนานฉันทลักษณ์ กับหลักการใหม่

คมทวน  คันธนู

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

2 ช.ม 39 นาที

D 9384

โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

2 ช.ม. 45 นาที

D 9385

โครงการพระราชดำริ แกล้งดิน : The  Soil  Aggravation     Project

ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

1 ช.ม. 20 นาที

D 9386

โครงการพระราชดำริ  ดอยคำ : Doi  Kham

ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

1 ช.ม 20 นาที

D 9387

เขาพระวิหาร : ระเบิดเวลาจากยุคอาณานิคม

ศรีศักร  วัลลิโภดม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

4 ช.ม 11 นาที

D 9388

โครงการพระราชดำริ  หญ้าแฝก : The  Vctiver

Grass  Project

ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

1 ช.ม 11 นาที

D 9389

โครงการพระราชดำริ กังหันชัยพัฒนา :

The  Chaipattana  Aerator  Project

ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

1 ช.ม 11 นาที

D 9390

วิกฤติใหม่ทางเศรษฐกิจ : ฤาจะสิ้นยุคโลกาภิวัฒน์

อนุช  อาภาภิรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุธาทิพย์  ไชยบุตร

12 ช.ม 07 นาที

D 9391

100 คนคิด  10 คนทำ  1 คนสำเร็จ

พรหมมาตร์  ชายสิม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

2 ช.ม 16 นาที

D 9392

กลัว  :  Excite

Mirininthemoon

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ  แจ่มแป้น

3 ช.ม 24 นาที

D 9393

ตำนานผู้พิทักษ์แห่งกาฮูล ตอน กำเนิดผู้กล้า

Kathryn  Lasky /

กิตติรัตน์  พรหมรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวภัทร  อิทธิสถากุล

6 ช.ม 07 นาที

D 9394

ปัญหาและเฉลย วิชา ธรรมวิภาค

คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

3 ช.ม 23 นาที

D 9395

นาทีทองในสังสารวัฏ  เล่ม 1

หลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชโช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

4 ช.ม 45 นาที

D 9396

คิดที่แตกต่าง กรณีศึกษาจาก ฮาร์วาร์ด

ไพศาล  สุริยะวงศ์ไพศาล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กานดา  รอดพ้น

11 ช.ม 02 นาที

D 9397

นาทีทองในสังสารวัฏ  เล่ม 2

หลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชโช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์  จำกัด

4 ช.ม. 15 นาที

D 9398

รักนี้บังเอิญคือคุณ

MAME

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

5 ช.ม 32 นาที

D 9399

หาพระหาเจ้า

พิเศษ  เจียจันทร์พงษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรรณลักษณ์  สุจริต

5 ช.ม 19 นาที

D 9400

แกะรหัสลับองค์กรสายพันธุ์ใหม่

Johan C.Aurik /

ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

8 ช.ม 57 นาที

D 9401

หนังสือเรียนวิชาเลือก รายวิชา INTERNET กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน (ทร00017)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

1 ช.ม 56 นาที

D 9402

วารสารวิทยุสราญรมย์ ปีที่ 18  ฉบับที่ 72

สถานีวิทยุสราญรมย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริพร  ศิริธนชัย

2 ช.ม 09 นาที

D 9403

นาฬิกาชีวิต ตอน 2  มะรุม ต้นไม้เพื่อชีวิต

วิไลวรรณ  อนุสารสุนทร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

1 ช.ม. 44 นาที

D 9404

อีเกอร์

เฮเลน  ฟ็อกซ์ /

อร  อึงคนึงเดชา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

6 ช.ม 28 นาที

D 9405

รอเวลารัก

ภาพิมล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

10 ช.ม 05 นาที

D 9406

หัวใจชายหนุ่ม

พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รามจิตติ)

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 ช.ม 13 นาที

 

D 9407

 

ผู้หญิงที่น่ากอดตลอดกาล

 

เพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

 

4 ช.ม 31 นาที

D 9408

Paper  Note   สร้างเสริมประศพการณ์ชีวิต

ภาคินัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

7 ช.ม. 19 นาที

D 9409

หุบเขามังกร  ภูผากระเรียน

ฉิกกง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

12 ช.ม 31 นาที

D 9410

7 เซียน ซามูไร

วัฒนชัย  วินิจจะกูล และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

3 ช. ม  46 นาที

D 9411

7 อรหันต์น้อย

พระเทพโพธิวิเทศ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา  กรุณี

5 ช.ม 34 นาที

D 9412

นรก 9 วัน ในแดนกระเหรี่ยง

บุหลัน  รันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรารัตน์  ทองศิริมา

3 ช.ม 31 นาที

D 9413

วิชา พุทธประวัติ ฉบับมาตรฐาน

คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเซียง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

4 ช.ม 12 นาที

D 9414

ฉันสามารถรับมือกับมันได้

ซูซาน  เจ็ฟเฟอส์ / กวินทิพย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

2 ช.ม 12 นาที

D 9415

โง่ ไม่เป็นไร แต่ไม่ควรโง่ซ้ำซาก

จรรยาพร  เจริญไทย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

4 ช.ม 25 นาที

D 9416

ร้อยเรื่องดี ๆ ของเมืองไทย ที่คุณไม่เคยรู้

จุฑา  รักษ์แผ่นดิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

3 ช.ม 44 นาที

D 9417

คู่มือศึกษาโจรสลัด

Robert  Anthony /

ประสิทธิ์  ตั้งมหาสถิตกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  เฟลิทเนอร์

10 ช.ม 15 นาที

D 9418

กลยุทธ์กุนซือ ฉบับเจ็ดยอดกุนซือในสามก๊ก

 

อดุลย์  รัตนมั่นเกษม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

4 ช.ม 47 นาที

D 9419

เมย์  สาวน้อยพลังจิต

โซเฟีย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

5 ช.ม 14 นาที

D 9420

การศึกษาในประเทศด้อยพัฒนา

นิโคลัส  เบนเนท /

อรรณพ  พงษ์วาท

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

7 ช.ม 34 นาที

D 9421

ไทย ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง

ศิริพจน์  เหล่ามานะเจริญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

3 ช.ม 34 นาที

D9422

ผจญภัยคลองท่าลาด

ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

4 ช.ม 44 นาที

D 9423

นกกางเขน

หลวงกีรติวิทโยฬาร /

เสาวณีย์  นิวาศะบุตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อนัญญา  เที่ยงแท้

1 ช.ม 52 นาที

D 9424

เสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว

ปิยโสภณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

50 นาที

D 9425

คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง

มาโนช  พุฒตาล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดารากาญจน์  ทองลิ่ม

5 ช.ม 22 นาที

D 9426

เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น

โทชิคาซี  คาวางุจิ /

ฉัตรขวัญ  อติศัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริกุล  จันทร์อำนวยสุข

6 ช.ม 58 นาที

D 9427

Carcassia : เจ้าหญิงศพ

เน  นิตินาถ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

3 ช.ม 40 นาที

D 9428

นิทาน 2 ภาษา

สำนักพิมพ์โลกหนังสือ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นักศึกษาโครงการ Read for the blind

2 ช.ม 41 นาที

D 9429

ธรรมะ กับสัญชาตญาณ

ท่านพุทธทาสภิกขุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

17 ช.ม 24 นาที

D 9430

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย

กระทรวงสาธารณสุข

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  เฟลิทเนอร์

2 ช.ม 04 นาที

D 9431

สวรรค์ที่ปลายฟ้า

วัธนา  บุญยัง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรกมล  เทพานนท์

4 ชั่วโมง

D 9432

วิธีเล่าเรื่องให้ โลกต้องฟัง

โบเบ็ตต์  บัสเตอร์ /

วิชิตา  สุนทรพิพิธ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริพร  เทพวงนนท์

3 ช.ม 03 นาที

D 9433

The  Last  Hero

วันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

3 ช.ม 33 นาที

D 9434

ฟ้านั้น มันมืดเอง

วิวัฒน์  กิรานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญพร  มงคลการ

1 ช.ม. 50 นาที

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน พฤษภาคม 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9301

Witchoar (วิชชอร์) เล่ม 6  : นาฬิกาทรายแห่งอะบลามีลิน

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

8 ช.ม 52 นาที

D 9302

Witchoar (วิชชอร์) เล่ม 7 : น้ำชาแห่งวิทาเรีย  

(เล่มจบ)

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

9 ช.ม 42 นาที

D 9303

ในวารวัน

ปิยะพร  ศักดิ์เกษม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

15 ช.ม 54 นาที

D 9304

วิชา ศาสนพิธี

คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

6 ช.ม 32 นาที

D 9305

มังกรทลายฟ้า

(จำนวน 3 แผ่น)

กิมย้ง / น.นพรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

26 ช.ม. 06 นาที

D 9306

Just  in  Reach  ตอนพิเศษ เซวีน่า  มหานครแห่งมนตรา

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

6 ช.ม 11 นาที

D 9307

เลียบฝั่งเท็นนาสเซอริม

บุหลัน  รันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรารัตน์  ทองศิริมา

8 ช.ม 27 นาที

D 9308

มังกรทวง(คืน) รัก  ชุดหัวใจของสี่พยัคฆ์

รินณ์ณาเดลลี่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

11 ช.ม 48 นาที

D 9309

เป็ดที่บินเก่งกว่านก

สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริกุล  จันทร์อำนวยสุข

7 ช.ม 33 นาที

D 9310

เหมือนข่าวความรักจักมา

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

27 นาที

D 9311

เพรียกหา ณ กาลเวลารัก

ปิ่นปินัทธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

9 ช.ม 38 นาที

D 9312

สามก๊ก ฉบับวินทร์  เลียววาริณ

วินทร์  เลียววาริณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

9 ช.ม 56 นาที

D 9313

The  Draker ‘s  Story   เล่ม 4

 ตอนน้ำพุแห่งความเป็นตาย

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

12 ช.ม 09 นาที

D 9314

จิ๋วกับน้อย

วีรศิลป์  วิฬารศิลป์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

3 ช.ม 28 นาที

D 9315

ภาพลวงตา

มธุการี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

10 ช.ม 32 นาที

D 9316

เสียงแม่โพสพ

เอลิน  จาง  / อ.รัชนี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ณรงค์  จันทร์ทอง

7 ช.ม 24 นาที

D 9317

Key  Structure   160  Rules : หลักการใช้ภาษาอังกฤษที่สำคัญ

โสภณ  เลิศรัฐการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

4 ช.ม 49 นาที

D 9318

มายาไพลิน

เก้าแต้ม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

10 ช.ม 11 นาที

D 9319

เพชฌฆาตมังกรทอง

ว.ณ เมืองลุง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

13 ช.ม 18 นาที

D 9320

สามนคร

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

2 ช.ม 55 นาที

D 9321

เพียงแต่วันนั้น

วัตตรา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

9 ช.ม 18 นาที

D 9322

มหาอาณาจักรฮั่น

ก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สมัญญา  เปี่ยมอุดมสุข

5 ช.ม 20 นาที

D 9323

The  Left  Hand  of  God  หัตถ์ซ้ายของพระเจ้า

พอล  ฮอฟฟ์แมน /

จิระนันท์  พิตรปรีชา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธนิตา  สูตรธาดา

13 ช.ม 44 นาที

D 9324

กรร ที่นักเรียนต้องรู้ ผู้ปกครองต้องห้าม

ดร.แม่ชีทศพร  เทวาพิทักษ์ธรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

3 ช.ม 16 นาที

D 9325

นางสมพ้อง  ศิริวงศ์ (แข ณ วังน้อย)

ครอบครัวศิริวงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

9 ช.ม 03 นาที

D 9326

วินาทีบรรลุธรรม พระอรหันต์มีจริง

เธียรนันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

3 ช.ม 47 นาที

D 9327

วัชรปิยชาติ

สมพร  ประกอบชาติ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

14 ช.ม 46 นาที

D 9328

มะเร็งหายด้วยอาหาร

ทะกะโฮะ  วะตะโย /

ชาญ  ธนประกอบ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

6 ช.ม 40 นาที

D 9329

ผมชื่อแบงค์ครับ

พุดซ้อน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์  เคียงศิริ

2 ช.ม 43 นาที

D 9330

สงครามหลุมดำ : The  Black  Hole  War

Leonard  Susskind /

ดร.ปิยบุตร  บุรีคำ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

16 ช.ม 33 นาที

D 9331

แปซิฟิก สมรภูมิเดนตาย สหายร่วมรบ :

With  the  Old  Breed

ยูจีน บี. สเล็ดจ์ /

ฉัตรนคร(องคสิงห์)  เขมาสารี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ปวร์นันทน์  จันทร์ศิริสกุล

17 ช.ม. 02 นาที

D 9332

ลาก่อนความจน วางแผนรวย ยกกำลัง 2

กองบรรณธิการถนนนักลงทุน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

11 ช.ม 43 นาที

D 9333

ง่าย ๆ สไตล์คนเมือง

นงลักษณ์  สุขใจเจริญกิจ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

2 ช.ม 09 นาที

D 9334

ดวงตาแห่งชีวิต

เขมานันทะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

6 ช.ม 34 นาที

D 9335

พระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

และสาระสำคัญในพระพุทธศาสนา

พุทธสาวโกภิกขุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

4 ช.ม 56 นาที

D 9336

วิทยาการสำหรับวิทยากร

อ้อม  ประนอม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุญชรี  ธนรักษ์

5 ช.ม 19 นาที

D 9337

LAW 4063(LAW 2036) : สิทธิมนุษยชน

(จำนวน 2 แผ่น)

รศ.ดร. สมชาย  กษิติประดิษฐ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

18 ช.ม 52 นาที

D 9338

ร้องไห้เถอะที่รัก

หลีเซียน / Singin ‘in the Rain

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

6 ช.ม 53 นาที

D 9339

คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สภากาชาดไทย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

1 ช.ม 09 นาที

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน เมษายน 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9261

ชุดวิชารายวิชาเลือกบังคับ การเงินเพื่อชีวิต 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สค22016)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

7 ช.ม 07 นาที

D 9262

แม่สายสะอื้น

อ.ไชยวรศิลป์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ณรงค์  จันทร์ทอง

15 ช.ม 14 นาที

D 9263

ปาฏิหาริย์รัก สุดปลายฝัน

รุ่งธิวา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รุจิรา  เอมโอช

12 ช.ม.41 นาที

D 9264

MC 344 : การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์

ผศ.นงนุช  ศิริโรจน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

9 ช.ม 12 นาที

D 9265

Let’s go  Croutia โครเอเซีย อัญมณีแห่งทะเล

เอเดรียติก

ตะวัน  พันธ์แก้ว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

5 ช.ม 05 นาที

D 9266

พุทธศาสนสุภาษิต

อุดม  ดุจศรีวัชร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

3 ช.ม 15 นาที

D 9267

พงศาวดารไทใหญ่

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

10 ช.ม 58 นาที

D 9268

ติวเข้มเตรียมสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี

คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช ปานใจ

3 ช.ม 12 นาที

D 9269

ความรู้เกี่ยวกับร้อยกรอง

(จำนวน 3 แผ่น)

ผศ.มะเนาะ  ยูเด็น

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 24 นาที

D 9270

Witchoar (วิชชอร์) เล่ม 3 : ถ้วยแก้วแห่งโมนาเซีย

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

10 ช.ม 16 นาที

D 9271

ฉากการเมือง

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ 

เศรษฐบุตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

4 ช.ม. 07 นาที

D 9272

อาวุธทั้งเจ็ดของโก้วเล้ง เล่ม 3 ตอนดาบมรกต

โก้วเล้ง / น.นพรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นิรุจ  เจียมจรรยง

7 ช.ม 38 นาที

D 9273

แอ่งน้ำกลางทะเลทราย

นิ้วกลม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

4 ช.ม 34 นาที

D 9274

ปราสาทกลางเวหา : Castle  in   the  Air

ไดอาน่า วินน์  โจนส์ /

วิลาวัณย์  ฤดีศานต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

8 ช.ม 08 นาที

D 9275

รักลอดรั้ว

จันทร์  ธันวา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

11 ช.ม. 57 นาที

D 9276

พาไปดูฝรั่งเขาออกเสียง

เศรษฐวิทย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา  พลอินทร์

9 ช.ม 24 นาที

D 9277

อกเกือบหักแอบรักคุณสามี

นาวาร้อยกวี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

13 ช.ม. 52 นาที

D 9278

ตะลุยป่ากุยละว้า

บุหลัน  รันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรารัตน์  ทองศิริมา

6 ช.ม 34 นาที

D 9279

สมองสิทธัตถะ

เจมส์  คิงส์แลนด์ /

นพ.นที  สาครยุทธเดช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

12 ช.ม. 33 นาที

D 9280

หนังสือเรียนและ แนวข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี

คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

5 ช.ม 58 นาที

D 9281

เล่าเรื่องวรรณคดีไทย นิราศเมืองเพชร

สุนันท์  จันทร์วิเมลือง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ  แจ่มแป้น

2 ช. ม. 36 นาที

D 9282

การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

(จำนวน 2 แผ่น)

นครินทร์  เมฆไตรรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  ศรีขาว

28 ช.ม. 48 นาที

D 9283

ทุกสิ่งดีเสมอ

ขวัญ  เพียงหทัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์  เพชรวิโรจน์ชัย

4 ช.ม 35 นาที

D 9284

พื้นฐานระเบียบวิธีวิจัย

พิสิฐ  พฤกษ์สถาพร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อาสาสมัครห้องสมุดฯ

7 ช.ม 30 นาที

D 9285

ปู่ท้องฟ้า ย่าท้องทุ่ง

มิ่งมนัสชน  จังหาร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา  ขันตยาลงกต

5 ช.ม 06 นาที

D 9286

The  Curse  of  Claire คำสาปของแคลร์

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

4 ช.ม 53 นาที

D 9287

อมฤต

ชลนิล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

16 ช.ม 02 นาที

D 9288

ยมฑูตขยับปีก : The  Beating  of His  Wings

พอล  ฮอฟฟ์แมน /

จิระนันท์  พิตรปรีชา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี  เฟลิทเนอร์

15 ช.ม 47 นาที

D 9289

Witchoar(วิชชอร์) เล่ม 4 : ใบชาแห่งอัลฮาคิม

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

10 ช.ม 16 นาที

D 9290

Witchoar(วิชชอร์) เล่ม 5 : กาน้ำแห่งโนรุอุส

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

9 ช.ม 18 นาที

D 9291

สุสานกุหลาบ : Red  April

ซานติอาโก  รงคากลิโอโล / ณ วรา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

8 ช.ม 06 นาที

D 9292

เสียงหัวใจแห่งสายลม

Clair  de  lune

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

15 ช.ม 44 นาที

D 9293

ธรรมวิภาค และคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน

คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเซียง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

7 ช.ม 34 นาที

D 9294

ถ่านเก่าไฟใหม่

กฤษณา  อโศกสิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุธาทิพย์  ไชยบุตร

18 ช.ม 12 นาที

D 9295

แดนอารยะ

จุฑารัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

6 ช.ม 10 นาที

D 9296

มนตร์อัปสร

จุฑารัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เดชะไกศยะ

8 ช.ม 34 นาที

D 9297

ธิดาพญายม

นอร์แมน  วีรธรรม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวีรา  บำรุงไทย

17 ช.ม 32 นาที

D 9298

นิทานคำกลอนสุนทรภู่

(จำนวน 2 แผ่น)

สุนทรภู่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

28 ช.ม 56 นาที

D 9299

ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์

ศ.กิตติคุณ สรัสวดี  อ๋องสกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 04 นาที

D 9300

เพลิงพรางเทียน

หัสวีร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

12 ช.ม 33 นาที

 

 

 

 

 

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน มีนาคม 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9205

ชีวประวัติพระธรรมเทศนา

พระถิรจิตุโตหลวงพ่ออัครเดช

คณะปสาทะศรัทธา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

9 ช.ม 43 นาที

D 9206

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2561

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา  กรุณี

8 ช.ม 52 นาที

D 9207

มนุษย์กับจักรวาล

ดร.ชัยวัฒน์  คุประตกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 35 นาที

D 9208

The Draker’s  Story  เล่ม 3

 ภูเขาแห่งความโกรธเกรี้ยว

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

16 ช.ม 34 นาที

D 9209

เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง

มาลัย(จุฑารัตน์)

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

5 ช.ม 38 นาที

D 9210

สัญญารักนิรันดร์

การะเกด

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เตชะไกศยะ

6 ช.ม 28 นาที

D 9211

จอมนางเจ้าหัวใจ  เล่ม 1-2

เฉียนลู่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ  แจ่มแป้น

25 ช.ม. 33 นาที

D 9212

มองตะเกียบเห็นป่าไผ่  เล่ม 3

นิธิพันธ์  วิประวิทย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เตชะไกศยะ

5 ช.ม 55 นาที

D 9213

ซาร่า  ครูว์ เจ้าหญิงผู้ทระนง

ฟรานเซส  ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ทท์ /

นวฝน  ลีสินสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

8 ช.ม 59 นาที

D 9214

ดนตรีบาโรค (1600-1752)

คมธรรม  ดำรงเจริญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา  กรุณี

6 ช.ม. 17 นาที

D 9215

ดาราจันทร์

นายหมอก

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

5 ช.ม 38 นาที

D 9216

นาฏกรรมชาวสยาม

เอนก  นาวิกมูล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กานดา  รอดพ้น

5 ช.ม. 54 นาที

D 9217

เดอะคีย์ : The Key

จุนนิชิโร  ทานิซากิ /

สุจินดา  ขันตยาลงกต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ  เตชะไกศยะ

3 ช.ม. 23 นาที

D 9218

ประวัติศาสตร์ไทย

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

14 ช.ม. 11 นาที

D 9219

เรื่องเล่าลูกสาวมาเฟีย : This  Family  of  Mine

วิคตอเรีย  ก็อตติ/

ฝน  ลีสินสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

9 ช.ม 52 นาที

D 9220

ตะลุยเสิร์ฟ เติมภาษารัก

มะวัน  รันดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

7 ช.ม 29 นาที

D 9221

รวมกฎหมายน่ารู้ง่ายนิดเดียว

สำนักงานอัยการสูงสุด

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นักศึกษาโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีฯ

1 ช.ม 43 นาที

D 9222

ในลึก

จำลอง  ฝั่งชลจิตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

5 ช.ม. 10 นาที

D 9223

หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชา

ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002)

ระดับประถมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

3 ช.ม 38 นาที

D 9224

น้ำผักผลไม้ เครื่องดื่มสุขภาพ

สำนักพิมพ์แสงแดด

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์   สีมา

2 ช.ม. 15 นาที

D 9225

ทิพย์เทวี

สุชาคริยา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

9 ช.ม 38 นาที

D 9226

การเมืองภาคพลเมืองของคนพิการ

ในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง

(จำนวน 2 แผ่น)

สุภรธรรม  มงคลสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

24 ช.ม 37 นาที

D 9227

กฎจักรวาล : Law  of The Universe

พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มอาสาสมัคร

2 ช.ม 12 นาที

D 9228

Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ

ปรารถนา  อึ้งชูศักดิ์ และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิชญ  รุจิวรางกุล

2 ช.ม 26 นาที

D 9229

กินข้าวกล้อง ไม่ต้องกินยา กินถั่ว งาปลา

ไม่ต้องพึ่งพานม(วัว)

ชมรมอยู่ร้อยปี ชีวีมีสุข

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

2 ช.ม 57 นาที

D 9230

สิทธิและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตภิโภคา

2 ช.ม 37 นาที

D 9231

ก้าวพ้นปัญหา สู่ข้อตกลงด้วยกระบวนการกลุ่ม

ดวงหทัย  บูรณเจริญกิจ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล  ควรพิบูลย์

5 ช.ม 27 นาที

D 9232

จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย

ประทีป  ฉัตรสุภางค์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

5 ช.ม 46 นาที

D 9233

แอนิมอล ฟาร์ม สงครามกบฏของสรรพสัตว์

จอร์จ  ออร์เวลส์ /

บัญชา  สุวรรณานนท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม 17 นาที

D 9234

ปาฏิหาริย์ชนะมะเร็ง มีจริง

ชิสา  สรวิสูตร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม 02 นาที

D 9235

สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

ศ.สุกัญญา  สุดบรรทัด

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

51 นาที

D 9236

ศาสนาคืออะไร

พุทธทาสภิกขุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร  อติธรรมพงศ์

3 ช.ม 44 นาที

D 9237

โครงการพระราชดำริ แก้มลิง

The  Monkey  Cheek  Project

ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

1 ช.ม 32 นาที

D 9238

เลาะวัง

จุลลดา  ภักดีภูมินทร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

6 ช.ม 26 นาที

D 9239

เดอะ ซิซิเลียน

มาริโอ  พูโซ / ยอดขวัญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

13 ช.ม 11 นาที

D 9240

เฟยมี่อิง นางร้ายสายชิล

แสงเพลิง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

9 ช.ม 52 นาที

D 9241

เอมิลีมีหาง คราเคนอสูรกายแห่งตำนานคืนชีพ

ลิซ  เคสส์เลอร์ / โอเซียนัส

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เคย์  สีมา

4 ช.ม 52 นาที

D 9242

กรงกรรม

(จำนวน 2 แผ่น)

จุฬามณี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

26 ช.ม 04 นาที

D 9243

สมุนไพรในบ้าน กินเป็น ไร้โรคภัย

ฉลองชัย  อดกลั้น

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

4 ช.ม 01 นาที

D 9244

วารสาร วิทยุสราญรมย์  ปีที่ 18  ฉบับที่ 71

ชลธี  จันทร์รัชชกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เพชรรัตน์  โสตถิโภคา

3 ช.ม 30 นาที

D 9245

เรื่องรัก รัก ในวังหลวง

กิตติพงษ์  วิโรจน์ธรรมากูร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

7 ช.ม 25 นาที

D 9246

ราชินีนักอ่าน The Uncommon  Reader

อลัน  เบนเน็ตต์ /

รสวรรณ  พึ่งสุจริต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิรประภา  แรบบิทท์

3 ช.ม 58 นาที

D 9247

เร้นพลบ

วีรวัฒน์  กนกนุเคราะห์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มลิวัลย์  จันทร์ผ่อง

12 ช.ม 47 นาที

D 9248

อิคิไก : ความหมายของการมีชีวิตอยู่

Ken  Mogi /

วุฒิชัย  กฤษณะประกรกิจ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

4 ช.ม 56 นาที

D 9249

วารสาร วิทยุสราญรมย์  ปีที่ 16

เบญจาภา  ทับทอง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงมณี  แสงนิล

5 ช.ม 45 นาที

D 9250

รัตนศิลปิน

ผศ.ดร.ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

8 ช.ม 11 นาที

D 9251

ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ

พระไพศาล  วิสาโล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

1 ช.ม. 55 นาที

D 9252

ลูกสาวนางบำเรอ : The  Secret  Children

อลิสัน  แมคควีน / ณ วรา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ  นาถวงษ์

12 ช.ม 03 นาที

D 9253

เจ้ากรรมนายเวร

ฐา  นวดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์  ไชยสม

10 ช.ม 16 นาที

D 9254

จอมเวทน้อยแห่งรัตติกาล

Finch

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ชัยเดช  ชนะอุดมทรัพย์

7 ชั่วโมง

D 9255

ประวัติศาสตร์เอเซีย

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นนท์รัศมี  วิมลดารากร

12 ช.ม 49 นาที

D 9256

ประวัติศาสตร์ชาติไทย รายวิชาเลือกบังคับ

 (สค22020) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

6 ช.ม 54 นาที

D 9257

ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต และตายแล้วไปไหน

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

50 นาที

D 9258

Witchoar(วิชชอร์) เล่ม 1  :  หยดน้ำแห่งกัลดราบก

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

6 ช.ม 47 นาที

D 9259

Witchoar(วิชชอร์) เล่ม 2 : เปลวไฟแห่งเนโคร

กัลฐิดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

11 ช.ม 18 นาที

D 9260

วิชาอนุพุทธประวัติ 80 องค์

คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเซียง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช  ปานใจ

7 ช.ม 53 นาที

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 9142

ไข่มุกปาฏิหาริย์  เล่ม 1

ว.ณ เมืองลุง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

14 ช.ม 29 นาที

D 9143

Hemispheres 1

Scott  Cameron

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

8 ช.ม 23 นาที

D 9144

สิบ Step เก็บนิยามรัก

ป้าหนอน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

7 ช.ม. 17 นาที

D 9145

อาวุธทั้งเจ็ดของโก้วเล้ง เล่ม 2  ตอน ขนนกยูง

โก้วเล้ง / น.นพรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นิรุจ  เจียมจรรยง

5 ช.ม. 32 นาที

D 9146

มหาบุรุษจอร์จ  วอชิงตัน

James  C.Rees /

สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พจนารถ  ธนะธนากุล

6 ช.ม 26 นาที

D 9147

ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ไทยศึกษา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

7 ช.ม 19 นาที

D 9148

โรงแรมผีสิง

สิทธิชัย  ภูติ และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดรุณี  หลำจันทร์

1 ช.ม 34 นาที

D 9149

ม้าน้ำสีทอง

เอกอรุณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา  สนามชวด

1 ช.ม 59 นาที

D 9150

ตำนานสามเทพยุทธ์ (ออนไลน์)

 ภาคกำเนิดเทพยุทธ์ ตอนศึกชิงเมืองหนูแดง  เล่ม 2

Lanar

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

4 ช.ม 55 นาที

D 9151

โซ่พิสุทธิ์

ภาพิมล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์  ภาวสุทธิ

7 ช.ม 49 นาที

D 9152

บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น

ธงทอง  จันทรางศุ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

5 ช.ม 10 นาที