วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์อัครินทร์ ลิ้มจรัสรัตน์ นำคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี  รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 
เข้ารับการอบรมโปรแกรม OBI และวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด
ณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
ศ, 02/02/2018 - 13:30
ถึงวันที่
ศ, 02/02/2018 - 16:00