วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

แนะนำการใช้โปรแกรม OBI และวิธีอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงานจิตอาสา บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเหมราฐ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  จำนวน 2 รุ่น (เช้า - บ่าย)

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 12/20/2017 - 09:00
ถึงวันที่
พ, 12/20/2017 - 12:00