วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงผ่าน Application Read for the Blind 
ให้แก่พนักงานจิตอาสาธนาคารออมสิน ในกิจกรรม "พลังเสียง ปันสุข : Read for the Blind"
จัดโดย ชมรมจริยธรรม ธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย กรุงเทพมหานคร

แนะนำ application RFB

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24