ข่าวประชาสัมพันธ์ http://nlbp.org/th/-.xml th แอพพลิเคชั่น Read for the Blind ได้รับเลือกให้รับรางวัล "เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" http://nlbp.org/th/node/83 <span>แอพพลิเคชั่น Read for the Blind ได้รับเลือกให้รับรางวัล &quot;เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ&quot;</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>อ, 11/06/2018 - 11:08</span> <div><p>วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561</p> <p>"Read for the Blind" แอพพลิเคชั่นสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดบนสมาร์ทโฟน โดยทีมผู้สร้าง คือ คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์, มูลนิธิคนตาบอดไทย และ บ.ไทยซัมซุงอิเลคทรอนิคส์ ได้รับเลือกให้รับรางวัล "เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 12 </p> <p>การจัดประกวดรางวัล <strong>“เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ”</strong> จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง</p> <img alt="รับรางวัลเจ้าฟ้าไอที" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8ea892c3-7ad1-420b-ad86-54eda88b8d98" src="/sites/default/files/inline-images/page_39.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Tue, 06 Nov 2018 04:08:38 +0000 lib 83 at http://nlbp.org ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ สำนักงาน ก.พ. http://nlbp.org/th/node/82 <span>ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ สำนักงาน ก.พ.</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>อ, 11/06/2018 - 11:04</span> <div><p>วันที่ 31 ตุลาคม 2561<br /> ร่วมออกบูธแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ใน "กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561" ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายก วิษณุ เครืองาม ประธานในพิธี เข้าเยี่ยมชมบูธและซักถามเกี่ยวกับการผลิตหนังสือเสียง</p> <p>ซึ่งกิจกรรมของเราได้รับการตอบรับจาก "ข้าราชการจิตสาธารณะ" ที่เข้าร่วมงานในวันนั้นเป็นอย่างดี</p> <img alt="ออกบูธแนะนำหนังสือเสียง" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d2546642-246e-48e3-b86b-19edf89038c5" src="/sites/default/files/inline-images/page_38.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Tue, 06 Nov 2018 04:04:51 +0000 lib 82 at http://nlbp.org แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ให้แก่ พนักงานจิตอาสา Double A http://nlbp.org/th/node/81 <span>แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ให้แก่ พนักงานจิตอาสา Double A</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>อ, 11/06/2018 - 10:56</span> <div><p>วันที่ 25 ตุลาคม 2561<br /> แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดด้วยโปรแกรม OBI และแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ให้แก่พนักงานจิตอาสา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา</p> <p>เครดิตภาพ : Facebook Page : ชาญวิทย์ จารุสมบัติ Double A</p> <img alt="ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi และ RFB" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a1e64888-84f2-4710-95bd-04d6231a9dd6" src="/sites/default/files/inline-images/page_37.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Tue, 06 Nov 2018 03:56:13 +0000 lib 81 at http://nlbp.org แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วย Application : Read for the Blind http://nlbp.org/th/node/80 <span>แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วย Application : Read for the Blind</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>อ, 11/06/2018 - 10:53</span> <div><p>16 ตุลาคม 2561 <br /> แนะนำการใช้ Application Read for the blind ในการอ่านหนังสือให้คนตาบอด ให้กับพนักงานจิตอาสา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <img alt="แนะนำ Appliction Read for the Blind" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5c7ea4ba-4ead-4f2d-b252-93da12652e45" src="/sites/default/files/inline-images/page_36.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Tue, 06 Nov 2018 03:53:31 +0000 lib 80 at http://nlbp.org ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ถ้ำหลวง ตามติดภารกิจ ช่วยชีวิตทีมหมูป่า" http://nlbp.org/th/node/79 <span>ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ &quot;ถ้ำหลวง ตามติดภารกิจ ช่วยชีวิตทีมหมูป่า&quot; </span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>พฤ, 10/11/2018 - 19:33</span> <div><p>วันที่ 27 กันยายน 2561</p> <p>มูลนิธิคนตาบอดไทย ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ถ้ำหลวง ตามติดภารกิจ ช่วยชีวิตทีมหมูป่า" โดย MThai Team ณ Rest Area ชั้น 5 Central World</p> <p>และทาง MThai จะนำรายได้หลังหักค่าจ่ายจากการจำหน่ายหนังสือถ้ำหลวงฯ มอบให้แก่มูลนิธิคนตาบอดไทย</p> <p>หนังสือถ้ำหลวงฯ มีวางจำหน่ายแล้วที่ B2S ทุกสาขา</p> <img alt="ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือถ้ำหลวง" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ff04565a-37d2-41d5-9484-36fd680bc987" src="/sites/default/files/inline-images/page_33.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Thu, 11 Oct 2018 12:33:09 +0000 lib 79 at http://nlbp.org รับมอบเงินบริจาค จากกองมรดกของอาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ http://nlbp.org/th/node/78 <span>รับมอบเงินบริจาค จากกองมรดกของอาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>จ, 09/10/2018 - 16:54</span> <div><h1 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><strong><span style="background:white"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;TH Sarabun New&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#666666">วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561</span></span></span></span></strong></h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><strong><span style="background:white"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;TH Sarabun New&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#666666">ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย </span></span></span></span></strong><strong><span style="background:white"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;TH Sarabun New&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#666666">ในฐานะผู้แทน</span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;TH Sarabun New&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#666666"> กองมรดกของอาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ (ผู้ล่วงลับไปแล้ว) </span></span></span></span></strong></h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><strong><span style="background:white"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;TH Sarabun New&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#666666">ได้กรุณาบริจาคเงิน </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;TH Sarabun New&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#666666">500,000 บาทให้แก่ โครงการ Read for the Blind </span></span></span></span></strong><strong><span style="background:white"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;TH Sarabun New&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#666666">ระบบอ่านหนังสือให้คนตาบอดผ่าน </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;TH Sarabun New&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#666666">Smartphone ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิคนตาบอดไทย</span></span></span></span></strong></h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><strong><span style="background:white"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;TH Sarabun New&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#666666">เพื่อร่วมเป็นทุนในการพัฒนา </span></span></span><span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:&quot;TH Sarabun New&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#666666">innovation นี้เพื่อคนตาบอดต่อไป โดยมีคุณกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการ และกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ</span></span></span></span></strong></h1> <h1 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><strong><span style="background:white"><span lang="TH" style="font-size:16.0pt" xml:lang="TH" xml:lang="TH"><span style="font-family:&quot;TH Sarabun New&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#666666">มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้</span></span></span></span></strong></h1> <img alt="ภาพการรับมอบเงินบริจาค" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d53bd64b-055c-4e50-8e93-c8d6046088c9" src="/sites/default/files/inline-images/page_32.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Mon, 10 Sep 2018 09:54:12 +0000 lib 78 at http://nlbp.org แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ณ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา http://nlbp.org/th/node/77 <span>แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ณ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>ศ, 07/06/2018 - 10:45</span> <div><p>วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561<br /> แนะวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม OBI<br /> ให้คนตาบอด แก่นักเรียน รร.นุ่มประสงค์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในโครงการให้โดยเฉพาะ<br /> จัดโดย บริษัท กล่องดินสอ จำกัด</p> <img alt="ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b41b85e1-eb0c-400f-bf81-82748eea65f8" src="/sites/default/files/inline-images/page_31.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Fri, 06 Jul 2018 03:45:34 +0000 lib 77 at http://nlbp.org ร่วมกิจกรรมในเทศกาลดนตรี Thailand Blind Music Festival #5 http://nlbp.org/th/node/76 <span>ร่วมกิจกรรมในเทศกาลดนตรี Thailand Blind Music Festival #5</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>พ, 06/27/2018 - 10:29</span> <div><p>วันที่ 22 มิถุนายน 2561</p> <p>ออกบูธแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ด้วยโปรแกรม OBI และแอพพลิเคชั่น Read for the Blind</p> <p>และแนะนำบริการ 1414Plus ในงานเทศกาลดนตรี Thailand Blind Music Festival #5</p> <p>ณ โรงละครแห่งชาติ </p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ce757f3f-c047-4ad4-80b0-23740353cbcc" src="/sites/default/files/inline-images/page_30.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Wed, 27 Jun 2018 03:29:30 +0000 lib 76 at http://nlbp.org แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี http://nlbp.org/th/node/75 <span>แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>พ, 06/27/2018 - 10:27</span> <div><p>วันที่ 4 มิถุนายน 2561</p> <p>แนะนำวิธีอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่ผู้ต้องขัง</p> <p>ในโครงการให้โดยเฉพาะ จัดโดยบริษัทกล่องดินสอ ร่วมกับ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี</p> <p>ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี</p> <img alt="ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a49dc574-7b9a-4b47-8acc-292d581f12cd" src="/sites/default/files/inline-images/page_29.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Wed, 27 Jun 2018 03:27:02 +0000 lib 75 at http://nlbp.org แนะนำ RFB ในกิจกรรม Global Day of Service http://nlbp.org/th/node/74 <span>แนะนำ RFB ในกิจกรรม Global Day of Service</span> <span><span lang="" about="/index.php/th/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lib</span></span> <span>พ, 06/27/2018 - 10:25</span> <div><p>วันที่ 1 มิถุนายน 2561</p> <p>แนะนำแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ในกิจกรรม Global Day of Service</p> <p>ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน</p> <img alt="ภาพบรรยากาศกิจกรรม" data-entity-type="file" data-entity-uuid="05b0c673-e961-4ee6-80ac-f37c20c33d06" src="/sites/default/files/inline-images/page_28.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> <div> <div>เริ่มวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:08</div> </div> <div> <div>ถึงวันที่</div> <div>พ, 07/26/2017 - 09:24</div> </div> Wed, 27 Jun 2018 03:25:03 +0000 lib 74 at http://nlbp.org