วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562
แนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือบันทึกเสียงสำหรับคนตาบอด ให้แก่อาสาสมัคร Voice Actor
ในกิจกรรม Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ณ ห้องบันทึกเสียง Jingle Bell Studio ทาวน์อินทาวน์
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24