วันที่ 28 เมษายน 2562

แนะนำการทำหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดให้แก่ Script Writer จิตอาสา ในกิจกรรม

"Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น" ของ Creative Citizen 

ณ TCDC Commons W District พระโขนง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24