วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
แนะวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม OBI
ให้คนตาบอด แก่นักเรียน รร.นุ่มประสงค์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในโครงการให้โดยเฉพาะ
จัดโดย บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24