วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ออกบูธแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ด้วยโปรแกรม OBI และแอพพลิเคชั่น Read for the Blind

และแนะนำบริการ 1414Plus ในงานเทศกาลดนตรี Thailand Blind Music Festival #5

ณ โรงละครแห่งชาติ 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24