วันที่ 1 มิถุนายน 2561

แนะนำแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ในกิจกรรม Global Day of Service

ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24