วันที่ 1 มิถุนายน 2561

แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่ผู้ต้องขัง

ในโครงการให้โดยเฉพาะ จัดโดยบริษัทกล่องดินสอ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี

ณ ฝ่ายการศึกษา เรือนจำจังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24