วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดด้วยแอพพลิเคชั่น Read for the Blind

ในกิจกรรม City Global Community Day 2018 

ณ City Bank สำนักงานใหญ่ อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
พฤ, 05/31/2018 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24