วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI

ในกิจกรรม Vocational Training for the Blind จัดโดย โรตารีสาทร

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
ส, 05/12/2018 - 13:00
ถึงวันที่
ส, 05/12/2018 - 16:00