วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI

ให้แก่นักศึกษา ในโครงการ CPEL Voice for Blind ของศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 03/14/2018 - 10:30
ถึงวันที่
พ, 03/14/2018 - 15:00