วันพุธที่ 7 มีนาคม 2560
แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI

ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในโครงการ EBC Read for the Blind 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาพกิจกรรมอบรมโปรแกรม OBI

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24