วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท TS Tech (ประเทศไทย) เข้าอบรมวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI

และเยี่ยมชมห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

บรรรยากาศการอบรมโปรแกรม OBI

 

เริ่มวันที่
พฤ, 02/22/2018 - 09:30
ถึงวันที่
พฤ, 02/22/2018 - 16:00