วันเสาร์ที่ 10 - อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย" ณ แอร์พอร์ท เรลลิงค์ มักกะสัน

โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
ทั้งการจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำกิจกรรม และได้ส่งมอบตู้บันทึกเสียง
ให้กับทางห้องสมุดคนตาบอดฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
ส, 02/10/2018 - 09:00
ถึงวันที่
อา, 02/11/2018 - 16:00