วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560

แนะนำการใช้โปรแกรม OBI ให้กับพนักงานจิตอาสา บริษัท อินเตอร์เนชันแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
อ, 12/19/2017 - 09:00
ถึงวันที่
อ, 12/19/2017 - 12:00