วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

ร่วมออกบูธแนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม Obi 

กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในงาน "Thailand Friendly Design Expo 2017:

มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล" ครั้งที่ 2  ณ เมืองทองธานี

รูปงานออกบูธที่เมืองทอง

 

เริ่มวันที่
อา, 12/03/2017 - 08:00
ถึงวันที่
อา, 12/03/2017 - 19:00