วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ร่วมกิจกรรมเสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspire you

อบรมหลักสูตร "อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง" เพื่อใช้ในการผลิตหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตา

ณ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ILC) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ภาพหมู่

 

เริ่มวันที่
ส, 11/25/2017 - 09:00
ถึงวันที่
ส, 11/25/2017 - 16:00