วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
จ, 11/13/2017 - 13:00
ถึงวันที่
จ, 11/13/2017 - 16:00