รายชื่อหนังสือเสียงเดซี ที่ผลิตเดือนตุลาคม 2560

 

 

รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน ตุลาคม 2560

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 8177

ญาณปฏิพัทธ์

ลูเซีย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์ ไชยสม

5 ช.ม 18 นาที

D 8178

ชีวิตไม่ยาก ถ้าตั้งโจทย์ง่าย

หนุ่มเมืองจันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

4 ช.ม 42 นาที

D 8179

ภารกิจรัก สายลับป่วนออนไลน์ เล่ม 17

(ภาค 3 สิ่งที่ไขว่คว้า เล่ม 8)

akeove

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช ปานใจ

19 ช.ม 48 นาที

D 8180

สนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับทัวร์รอบโลก

อาษา ภักดีวิริยกิจ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

7 ช.ม 56 นาที
 

D 8181

วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคม

และสมัยก่อตั้งประเทศ ENG 3801 (EN 370)

รศ.สุมารีย์ อิงคนารถ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

15 ช.ม.45 นาที

D 8182

 

แก้วลอดฟ้า

มาลา คำจันทร์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ เตชะไกศยะ

6 ชม 28 นาที

D 8183

ทฤษฏีการเมืองสมัยโบราณ และสมัยกลาง

(PS 190)

รศ.สุขุม นวลสกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

7 ช.ม 24 นาที

D 8184

สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค 31001

 

คมลักษณ์ ไชยยะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร คติธรรมพงศ์

14 ช.ม 33 นาที

D 8185

มหาราชในใจชน

จักรสุรักษ์ จันทรวงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิจิตร คติธรรมพงศ์

4 ช.ม 24 นาที

D 8186

จ้าวพสุธา

เจเนต เคลีย์ / บุญญรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา ขันตยาลงกต

21 ช.ม 13 นาที

D 8187

พรมสีเลือด : The Blood of Flowers

อานิตา อามีร์เรซวานี /

วิภาดา กิตติโกวิท

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อังคณา พลอินทร์

14 ช.ม 55 นาที

D 8188

ทิเบตสองขา

กิตติพงษ์ กองแก้ว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรกมล เทพานนท์ (สวนอักษร)

3 ช.ม. 31 นาที

D 8189

The Compass of Now

DDnard

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

4 ช.ม 28 นาที

D 8190

คุณหมอช่วยด้วย ฉันเป็นมะเร็ง

นายแพทย์ อังเป็งเทียม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

4 ช.ม 33 นาที

D 8191

โค้ชซิ่ง : กลยุทธ์การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมาย

อย่างมืออาชีพ

จอห์น วิตมอร์ /

วุฒินันท์ ชุมภู

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

11 ช.ม 03 นาที

D 8192

สิ่งที่มีค่ามากกว่าความรัก

ชุติปัญโญ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

3 ช.ม 06 นาที

D 8193

ไม่มีวันดับสูญ : Unbroken

ลอรา ฮิลเลนแบรนด์ /

นพดล เวชสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช ปานใจ

16 ช.ม 21 นาที

 

D 8194

กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้ ไม่ได้ เล่ม 2

สิริจิตต์ ชูศักดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

7 ช.ม 02 นาที

D 8195

รักต่างสี : Six Feel of the Country

นาดีน กอร์ติมอร์ /

จิตราภรณ์ วนัสพงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รุ่งฤดี เกียรติเกษมชัย

8 ช.ม 08 นาที

D 8196

ใครว่าผมเป็นหมอผี

สุธี ปิงสุทธิวงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศรีนวล ควรพิบูลย์

6 ช.ม 31 นาที

D 8197

ความลับ ดวงคู่รัก

มาเรียม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

2 ช.ม 20 นาที

D 8198

เจ้าแม่

ทมยันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

8 ช.ม 52 นาที

D 8199

ช่วยหยุดกรุงเทพฯ หน่อยเถอะ..ผมจะลง

วิลาศ มณีวัต

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

6 ช.ม 52 นาที

D 8200

เกาสมอง

ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

46 นาที

D 8201

เราจะรักกันจนตาย Love After Death

Minininthemoon

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ แจ่มแป้น

12 ช.ม 40 นาที

D 8202

หลักการบริหารท้องถิ่น หน่วยที่ 9-15

รศ.ดร. รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์

และคณะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รุ่งฤดี เกียรติเกษมชัย

19 ช.ม 24 นาที

D 8203

รดีซ่านทรวง

โม พิมพ์พลอย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์ เพชรวิโรจน์ชัย

9 ช.ม 59 นาที

D 8204

คลื่นทราย สายลมรัก

ฟิลิปดา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์ ไชยสม

19 ช.ม 38 นาที

 

D 8205

หัวหมอจ้อข่าว

ทีมงานหัวหมอจ้อข่าว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

3 ช.ม 51 นาที

D 8206

สาปลังกา

ปองวุฒิ

 

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รุ่งฤดี เกียรติเกษมชัย

12 ช.ม 17 นาที

D 8207

ประวัติศาสตร์เมืองฝาง

สภาวัฒนธรรมอำเภอฝาง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี เฟลิทเนอร์

6 ช.ม 17 นาที

D 8208

แสงทองแห่งชีวิต

อ้อม ประนอม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

2 ช.ม 16 นาที

D 8209

No More No Less

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

3 ช.ม 04 นาที

D 8210

ถ้ารู้ คงผอมไปนานแล้ว

โรส แมรี่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กฤติยา สินธุวราวรรณ

3 ช.ม 09 นาที

D 8211

สามวัง

ประยุทธ สิทธิพันธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ นาถวงษ์

21 ช.ม. 26 นาที

D 8212

ยิ่งกว่าสุข เมื่อจิตเป็นอิสระ

ดร.สนอง วรอุไร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

6 ช.ม 26 นาที

D 8213

The Legend : ตำนานบทนี้คุณอ่าน

บทต่อไปคุณเขียน

รวมนักเขียน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

มะลิวรรณ จันทร์ผ่อง

2 ช.ม 01 นาที

D 8214

คือความเรียบง่ายภายใน

อีเลน เซนต์เจมส์ /

เครือมาศ วุฒิการณ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

5 ช.ม 17 นาที

D 8215

ซานจา...รักชั่วนิรันดร์

เอมี่ / รำพรรณ รักศรีอักษร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

11 ช.ม 05 นาที

D 8216

Breaking Night : จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง

ลิซ เมอร์เรย์ /

ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

14 ช.ม 01 นาที

D 8217

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา พต 11001

สำนักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

7 ช.ม 34 นาที

D 8218

เจ้าหลวงกาวิละ วีรบุรุษแห่งล้านนา

บดินทร์ กินะวงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา ขันตยาลงกต

10 ช.ม 53 นาที

D 8219

แนวสุดท้าย

(จำนวน 2 แผ่น)

ทมยันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รุ่งฤดี เกียรติเกษมชัย

11 ช.ม 22 นาที

D 8220

ขอเป็นเทียนอีกเล่มหนึ่ง ให้โลกเต็มด้วยแสงสว่าง

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

2 ช.ม 25 นาที

D 8221

วิวาห์เกี้ยวรัก

ดาราพิณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรารัตน์ ทองศิริมา

12 ช.ม 30 นาที

D 8222

หญิงเสา และเรื่องราวอื่น

กล้า สมุทวณิช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดรุณี หลำจันทร์

1 ช.ม 29 นาที

D 8223

รัสปูติน : Rasputin

วิลเลียม เลอ เคอซ์ /

หลวงสารานุประพันธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย

15 ช.ม 40 นาที

D 8224

ภารกิจรัก สายลับป่วนออนไลน์ เล่ม 18

akeove

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช ปานใจ

16 ช.ม. 42 นาที

D 8225

ปาฏิหารย์แห่งการหยุดคิด

พศิน อินทรวงศ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม. 52 นาที