วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560

ต้อนรับกลุ่มพนักงานส่วน HR จาก โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และ อวานี ริเวอร์ไซด์

ที่ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเดซี พร้อมเยี่ยมชม ดูวิธีการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI

และการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด

ต้อนรับกลุ่มพนักงานจากอนันตราริเวอร์ไซด์

 

 

เริ่มวันที่
ศ, 10/27/2017 - 09:30
ถึงวันที่
ศ, 10/27/2017 - 11:30