รายชื่อหนังสือเสียงเดซีที่ผลิต

เดือน กันยายน 2560

ทะเบียน

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง/ ผู้แปล/ ผู้เรียบเรียง

ผู้ผลิต / ผู้อ่าน

จำนวนชั่วโมง

 

D 8118

100 เรื่องน่ารู้ผู้บริโภคสื่อวิทยุ โทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช ปานใจ

2 ช.ม 54 นาที

D 8119

ฤาพรหมอธิษฐาน

ศศิภา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์ ไชยสม

10 ช.ม 30 นาที

D 8120

ความสุข ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

ที่มาจากคำถามเล็ก ๆ

รจนา นากาชิมา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

นักศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

2 ช.ม 18 นาที

D 8121

คำคมโดนใจสุด ๆ

อภิราษฏร์ ชุ่มมงคล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

2 ช.ม 37 นาที

D 8122

ทำงานในวัง (บางขุนพรหม)

นวพร เรืองสกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งให้ TPBS

7 ช.ม 34 นาที

D 8123

เรื่องกระซิบเล่าของชาววังหน้า

ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

พัชรินทร์ เพชรวิโรจน์ชัย

6 ช.ม 56 นาที

D 8124

คุณย่าติดไลน์ คุณยายติดเฟซ

ชมัยภร แสงกระจ่าง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

4 ช.ม 58 นาที

D 8125

ดอกหญ้าเหนือผืนดิน

ชมัยภร แสงกระจ่าง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

6 ช.ม 07 นาที

D 8126

Too Hot To Handle คนอย่างกู

(จำนวน 2 แผ่น)

Mirininthemoon

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ดวงใจ แจ่มแป้น

28 ช.ม 29 นาที

D 8127

สวัสดี ข้างถนน

ชมัยภร แสงกระจ่าง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

6 ช.ม 06 นาที

D 8128

เกิดมาเป็นลูกคนกลาง : The Third Son

จูลี่ วู / นิลุบล พรพิทักษ์พันธ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช ปานใจ

8 ช.ม 26 นาที

D 8129

นิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ ฉบับไทย-อังกฤษ

สุนทรภู่

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

3 ช.ม 44 นาที

D 8130

ส่องป่าสาละวิน

ปริญญา ผดุงถิ่น

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวิภา ขันตยาลงกต

6 ช.ม 03 นาที

D 8131

ลาออกซะ ถ้าอยากรวย 2

เมษ พิชญพล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

6 ช.ม 48 นาที

D 8132

ถอดบทเรียน 20 ธุรกิจคนพิการ

ปรัชญา เพิ่มทองคำ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา กรุณี

2 ช.ม 06 นาที

D 8133

The Soundtracks of My Love

เพลงรักประกอบชีวิต

นิ้วกลม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

6 ช.ม 27 นาที

D 8134

เล่าขานนิทานเซน

นโมริจัง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

1 ช.ม 09 นาที

D 8135

ซานต้าสี่ขา

นิโคลัส เอ็ดเวิร์ดส /

พลอยชมพู สุคัสถิตย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

3 ช.ม 52 นาที

D 8136

LAW 3013 (LA 313, LW 315) : กฎหมายแพ่ง

รศ.นิมิตร ชิณเครือ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วิภาพร เอมรัฐ

6 ช.ม 51 นาที

D 8137

แผ่นดินเลือด

บุหลัน รันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

15 ช.ม 47 นาที

D 8138

ถอยก็ตาย วิกฤตยังไงก็ต้องสู้

อินาโมริ คาซึโอะ /

สุดารัตน์ เอื้อเปี่ยมมงคล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

4 ช.ม 53 นาที

D 8139

ดอกไม้ราตรี

อรสม สิทธิสาคร

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

9 ช.ม 07 นาที

D 8140

เจ้าหญิงเม็ดทราย

อัญชรีย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์ ไชยสม

8 ช.ม 11 นาที

D 8141

MCS 3182 (MCS 3305) : การพูดในงานสื่อมวลชน

ผศ.วันดี ชวดนุช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กานดา รอดพ้น

11 ช.ม 35 นาที

D 8142

กฤษฏาภินิหารอันบดบังมิได้

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม 01 นาที

D 8143

The Overseas Chinese ลอดลายมังกรโพ้นทะเล

ดร.ภูวดล ทรงประเสริฐ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

5 ช.ม 45 นาที

D 8144

ชีวิตไพร ห้วยขาแข้ง

ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

3 ช.ม 43 นาที

D 8145

เนรเทศ : La Prisonniere

Malika Oufkir /ปิยวัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์ เคียงศิริ

11 ช.ม 13 นาที

D 8146

ลิงคอล์น มหาบุรุษ : Lincoln the Unknown

เดล คาร์เนกี้ /

อาษา ขอจิตต์เมตต์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

14 ช.ม 01 นาที

D 8147

สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญา กฎหมาย

และความเป็นจริงทางสังคม

จรัญ โฆษณานันท์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณพสถานหญิงกลาง

16 ช.ม 13 นาที

D 8148

ดั่งดาวระยิบฟ้า

ชมัยภร แสงกระจ่าง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุพาณี บุณยเกียรติ

12 ช.ม 15 นาที

D 8149

วีรบุรุษสำราญ

โก้วเล้ง / น.นพรัตน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

9 ช.ม 07 นาที

D 8150

ตลาดดอกไม้บาน

ชมัยภร แสงกระจ่าง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุพาณี บุณยเกียรติ

5 ช.ม 53 นาที

D 8151

บางคนอาจเดินสวนทางเราไป

บัญชา อ่อนดี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุพาณี บุณยเกียรติ

1 ช.ม 51 นาที

D 8152

อาลันรัดจะนา ลับแลเมืองลาว

บุหลัน รันตี

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรวรรณ เตชะไกศยะ

8 ช.ม 49 นาที

D 8153

บ้านของเรา

ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

1 ช.ม 25 นาที

D 8154

ธรรมะฮ่าฮ่า

วิ่งเป็นวง

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

2 ช.ม 06 นาที

D 8155

50 นิทานอีสปสองภาษา ไทย อังกฤษ

กัญญาภัค บุญแก้ว

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

1 ช.ม 45 นาที

D 8156

How to maximize your salary

กุญแจสู่เงินเดือนสูงสุด

อภิชาติ สิริผาติ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

4 ช.ม 24 นาที

D 8157

Pangea Online ภาคสอง เล่ม 7

ตอน กับดักแห่งผนึกทั้งสิบสอง

Great Polar Bear

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรนุช ปานใจ

8 ช.ม 39 นาที

D 8158

สะใภ้มือสอง

ชลาลัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์ เคียงศิริ

8 ช.ม 51 นาที

D 8159

100 ความดีแด่ผู้แสวงบุญในเดือนรอมฏอน

อัช-ชะมาลีย์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

วรุณรดา กรุณี

1 ช.ม 30 นาที

D 8160

ออมในหุ้น

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริรัตน์ เคียงศิริ

3 ช.ม 24 นาที

D 8161

ความลับแห่งทวีปสาบสูญ เล่ม 1

The Traveler นัยน์ตาสะกดมิติ

Season Cloud

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ

9 ช.ม 03 นาที

D 8162

อรุณรุ่งแห่งรัตติกาล

Sir Richard Francis Burton /

จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

7 ช.ม 50 นาที

D 8163

Dreamland สวนสนุก แดนนรก

ภาคินัย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รุ่งฤดี เกียรติเกษมชัย

6 ช.ม 36 นาที

D 8164

ทำไมจึงควรอ่านหนังสือคลาสสิก

วิทยากร เชียงกูล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุชาดา สนามชวด

5 ช.ม 37 นาที

D 8165

นาคี 2

ตรี อภิรุม

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สิรินาถ นาถวงษ์

5 ช.ม 54 นาที

D 8166

 

ตำราโหนทายหนู

ประทีป อัครา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ทัณฑสถานหญิงกลาง

12 ช.ม 12 นาที

D 8167

เดอะซีเคร็ต สุดยอดคนรุ่นใหม่

พอล แฮร์ริงตัน /

กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์

5 ช.ม 22 นาที

D 8168

ม้าศึก : War Horse

ไมเคิล มอร์พูร์โก /

ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รุ่งฤดี เกียรติเกษมชัย

4 ช.ม 18 นาที

D 8169

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

รุ่งฤดี เกียรติเกษมชัย

17 ช.ม 35 นาที

D 8170

เมืองนิยม : เมืองของไทย คือบ้านของเรา

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

กลุ่มยิ่งให้ยิ่งได้ TPBS

2 ช.ม 15 นาที

D 8171

ทฤษฏี และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี สีขาว

8 ช.ม 24 นาที

D 8172

วันนี้ยังไม่สาย

แข ณ วังน้อย

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

สุวรรณี เฟลิทเนอร์

10 ช.ม 42 นาที

D 8173

มหัศจรรย์ เมื่อฉันมีลูกพิการ

เสาวภา ธีระปรีชากุล

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ภูริชญา แก้วประเสริฐ

3 ช.ม 27 นาที

D 8174

ทับตะวัน เรือนจันทรา

อาริตา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ธัญนีย์ ไชยสม

7 ช.ม 54 นาที

D 8175

อย่าชวนเธอไปดูหนังรัก

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์

4 ช.ม 54 นาที

D 8176

ปีศาจแห่งโรงอุปรากร : The Phantom of the Opera

กัสตง เลอรูซ์ /

ปัทมา อินทรรักขา

ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/

เนตรอัมพร กฤษณปาณี

11 ช.ม 30 นาที