วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัท ธอมสัน รอยเตอร์ (Thomson Reuters) ณ อาคารอื้อจื่อเหลียง 

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 10/11/2017 - 13:00
ถึงวันที่
พ, 10/11/2017 - 16:00