วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560

ผู้ปฎิบัติงานจากฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ได้เข้ามาอบรมการใช้โปรแกรม Obi และวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ณ ห้องสมุดคนตาบอดฯ

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมห้องสมุด

 

เริ่มวันที่
อ, 09/26/2017 - 09:30
ถึงวันที่
อ, 09/26/2017 - 12:00