ร่วมกิจกรรม Give them sight by your voice ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560

แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ในกิจกรรม Give them sight by your voice

ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
จ, 09/25/2017 - 13:00
ถึงวันที่
จ, 09/25/2017 - 16:00