วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560

แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ในกิจกรรม Give them sight by your voice

ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
จ, 09/25/2017 - 13:00
ถึงวันที่
จ, 09/25/2017 - 16:00