วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงาน บริษัท ชาริช โฮลดิ้ง จำกัด ณ ศูนย์บริการ ดูคาติ วิภาวดีรังสิต

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พฤ, 08/31/2017 - 13:00
ถึงวันที่
พฤ, 08/31/2017 - 16:00