วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560

ร่วมกิจกรรม Infographic Design for Health 2017 (Creative Citizen) โดยการให้ข้อมูล ในการผลิตหนังสือ Daisy เพื่อคนตาบอด

แก่อาสาสมัครเพื่อออกแบบ Infographic "อาสาปันหนังสือผ่านเสียงเพื่อคนตาบอด" ณ อาคารอรกานต์ ชิดลม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Infographic Design for Health 2017

 

เริ่มวันที่
ส, 08/05/2017 - 09:30
ถึงวันที่
ส, 08/05/2017 - 17:00