วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านบทความบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่อาสามัครที่เข้าร่วมกิจกรรม "เสียงเพื่อพ่อ"  โครงการยิ่งให้ยิ่งได้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 08/02/2017 - 09:00
ถึงวันที่
ศ, 08/04/2017 - 16:00