วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในกิจกรรม "การสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น"

ณ ห้องสมุด ชั้น 8 อาคาร ร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พฤ, 07/27/2017 - 09:00
ถึงวันที่
พฤ, 07/27/2017 - 12:00