วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงาน บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
จ, 06/19/2017 - 09:00
ถึงวันที่
จ, 06/19/2017 - 16:00