วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
แนะนำการอ่านบทความและวิธีใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

แนะนำโปรแกรม OBI

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24