ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม
เชิญชวนมาเป็นอาสาสมัคร อ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด อาทิตย์, มกราคม 1, 2017 - 09:08 ศุกร์, ธันวาคม 31, 2027 - 09:24 อาสาปันหนังสือผ่านเสียงเพื่อคนตาบอด

 

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ให้แก่ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อังคาร, กันยายน 26, 2017 - 09:30 อังคาร, กันยายน 26, 2017 - 12:00

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560

ผู้ปฎิบัติงานจากฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ได้เข้ามาอบรมการใช้โปรแกรม Obi และวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ณ ห้องสมุดคนตาบอดฯ

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมห้องสมุด