ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม
อบรมการใช้โปรแกรม Obi ให้แก่พนักงานกลุ่มบริษัท ธอมสัน รอยเตอร์ พุธ, ตุลาคม 11, 2017 - 13:00 พุธ, ตุลาคม 11, 2017 - 16:00

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัท ธอมสัน รอยเตอร์ (Thomson Reuters) ณ อาคารอื้อจื่อเหลียง 

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

อบรมวิธีการอ่านบทความบันทึกเสียงฯ ในกิจกรรม "เสียงเพื่อพ่อ" สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส พุธ, สิงหาคม 2, 2017 - 09:00 ศุกร์, สิงหาคม 4, 2017 - 16:00

วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านบทความบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่อาสามัครที่เข้าร่วมกิจกรรม "เสียงเพื่อพ่อ"  โครงการยิ่งให้ยิ่งได้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

อบรมโปรแกรม Obi ในกิจกรรม Read for the Blind บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จันทร์, มิถุนายน 19, 2017 - 09:00 จันทร์, มิถุนายน 19, 2017 - 16:00

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงาน บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เชิญชวนมาเป็นอาสาสมัคร อ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด อาทิตย์, มกราคม 1, 2017 - 09:08 ศุกร์, ธันวาคม 31, 2027 - 09:24 อาสาปันหนังสือผ่านเสียงเพื่อคนตาบอด

 

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ให้แก่ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อังคาร, กันยายน 26, 2017 - 09:30 อังคาร, กันยายน 26, 2017 - 12:00

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560

ผู้ปฎิบัติงานจากฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ได้เข้ามาอบรมการใช้โปรแกรม Obi และวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ณ ห้องสมุดคนตาบอดฯ

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมห้องสมุด

 

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดด้วยโปรแกรม OBI แก่พนักงานบริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด พุธ, ธันวาคม 20, 2017 - 09:00 พุธ, ธันวาคม 20, 2017 - 12:00

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

แนะนำการใช้โปรแกรม OBI และวิธีอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงานจิตอาสา บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเหมราฐ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  จำนวน 2 รุ่น (เช้า - บ่าย)

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

แนะนำการใช้โปรแกรม OBI ให้กับพนักงานจิตอาสา กลุ่ม ILC อังคาร, ธันวาคม 19, 2017 - 09:00 อังคาร, ธันวาคม 19, 2017 - 12:00

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560

แนะนำการใช้โปรแกรม OBI ให้กับพนักงานจิตอาสา บริษัท อินเตอร์เนชันแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi