Back to Top
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

แอพพลิเคชั่น Read for the Blind ได้รับเลือกให้รับรางวัล "เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

"Read for the Blind" แอพพลิเคชั่นสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดบนสมาร์ทโฟน โดยทีมผู้สร้าง คือ คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์, มูลนิธิคนตาบอดไทย และ บ.ไทยซัมซุงอิเลคทรอนิคส์ ได้รับเลือกให้รับรางวัล "เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 12 

การจัดประกวดรางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง

รับรางวัลเจ้าฟ้าไอที

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ สำนักงาน ก.พ.

วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ร่วมออกบูธแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ใน "กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561" ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายก วิษณุ เครืองาม ประธานในพิธี เข้าเยี่ยมชมบูธและซักถามเกี่ยวกับการผลิตหนังสือเสียง

ซึ่งกิจกรรมของเราได้รับการตอบรับจาก "ข้าราชการจิตสาธารณะ" ที่เข้าร่วมงานในวันนั้นเป็นอย่างดี

ออกบูธแนะนำหนังสือเสียง

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ให้แก่ พนักงานจิตอาสา Double A

วันที่ 25 ตุลาคม 2561
แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดด้วยโปรแกรม OBI และแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ให้แก่พนักงานจิตอาสา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เครดิตภาพ : Facebook Page : ชาญวิทย์ จารุสมบัติ Double A

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi และ RFB

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วย Application : Read for the Blind

16 ตุลาคม 2561 
แนะนำการใช้ Application Read for the blind ในการอ่านหนังสือให้คนตาบอด ให้กับพนักงานจิตอาสา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แนะนำ Appliction Read for the Blind

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ถ้ำหลวง ตามติดภารกิจ ช่วยชีวิตทีมหมูป่า"

วันที่ 27 กันยายน 2561

มูลนิธิคนตาบอดไทย ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ถ้ำหลวง ตามติดภารกิจ ช่วยชีวิตทีมหมูป่า" โดย MThai Team ณ Rest Area ชั้น 5 Central World

และทาง MThai จะนำรายได้หลังหักค่าจ่ายจากการจำหน่ายหนังสือถ้ำหลวงฯ มอบให้แก่มูลนิธิคนตาบอดไทย

หนังสือถ้ำหลวงฯ มีวางจำหน่ายแล้วที่ B2S ทุกสาขา

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือถ้ำหลวง

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

รับมอบเงินบริจาค จากกองมรดกของอาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทน กองมรดกของอาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ (ผู้ล่วงลับไปแล้ว)

ได้กรุณาบริจาคเงิน 500,000 บาทให้แก่ โครงการ Read for the Blind ระบบอ่านหนังสือให้คนตาบอดผ่าน Smartphone ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิคนตาบอดไทย

เพื่อร่วมเป็นทุนในการพัฒนา innovation นี้เพื่อคนตาบอดต่อไป โดยมีคุณกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการ และกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพการรับมอบเงินบริจาค

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ณ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
แนะวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม OBI
ให้คนตาบอด แก่นักเรียน รร.นุ่มประสงค์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในโครงการให้โดยเฉพาะ
จัดโดย บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

ร่วมกิจกรรมในเทศกาลดนตรี Thailand Blind Music Festival #5

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ออกบูธแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ด้วยโปรแกรม OBI และแอพพลิเคชั่น Read for the Blind

และแนะนำบริการ 1414Plus ในงานเทศกาลดนตรี Thailand Blind Music Festival #5

ณ โรงละครแห่งชาติ 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2561

แนะนำวิธีอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่ผู้ต้องขัง

ในโครงการให้โดยเฉพาะ จัดโดยบริษัทกล่องดินสอ ร่วมกับ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24

แนะนำ RFB ในกิจกรรม Global Day of Service

วันที่ 1 มิถุนายน 2561

แนะนำแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ในกิจกรรม Global Day of Service

ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

เริ่มวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:08
ถึงวันที่
พ, 07/26/2017 - 09:24
Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาหนังสือ