ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม
แนะนำการใช้โปรแกรม OBI ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พุธ, กรกฎาคม 26, 2017 - 09:08 พุธ, กรกฎาคม 26, 2017 - 09:24

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2560
แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI

ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในโครงการ EBC Read for the Blind 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาพกิจกรรมอบรมโปรแกรม OBI

 

ต้อนรับพนักงานจาก โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และ อวานี ริเวอร์ไซด์ ศุกร์, ตุลาคม 27, 2017 - 09:30 ศุกร์, ตุลาคม 27, 2017 - 11:30

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560

ต้อนรับกลุ่มพนักงานส่วน HR จาก โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และ อวานี ริเวอร์ไซด์

ที่ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเดซี พร้อมเยี่ยมชม ดูวิธีการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI

และการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด

ต้อนรับกลุ่มพนักงานจากอนันตราริเวอร์ไซด์

 

 

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าอบรมโปรแกรม OBI ศุกร์, กุมภาพันธ์ 2, 2018 - 13:30 ศุกร์, กุมภาพันธ์ 2, 2018 - 16:00

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์อัครินทร์ ลิ้มจรัสรัตน์ นำคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี  รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 
เข้ารับการอบรมโปรแกรม OBI และวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด
ณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

บริษัท TS Tech (ประเทศไทย) เข้าอบรมการอ่านหนังสือบันทึกเสียงฯ พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2018 - 09:30 พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2018 - 16:00

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท TS Tech (ประเทศไทย) เข้าอบรมวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI

และเยี่ยมชมห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

บรรรยากาศการอบรมโปรแกรม OBI

 

บริษัท TS Tech Asian อบรมโปรแกรม OBI พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 1, 2018 - 09:30 พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 1, 2018 - 15:30

วันพฤหัสบดีทีี่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ตัวแทนพนักงานจิตอาสา จากบริษัท TS Tech Asian จำกัด เข้ามาอบรมโปรแกรม OBI และวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด
ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

ภาพกิจกรรมอบรมโปรแกรม OBI

 

ร่วมกิจกรรม "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย" เสาร์, กุมภาพันธ์ 10, 2018 - 09:00 อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 11, 2018 - 16:00

วันเสาร์ที่ 10 - อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย" ณ แอร์พอร์ท เรลลิงค์ มักกะสัน

โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
ทั้งการจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำกิจกรรม และได้ส่งมอบตู้บันทึกเสียง
ให้กับทางห้องสมุดคนตาบอดฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

ร่วมกิจกรรม Give them sight by your voice ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จันทร์, กันยายน 25, 2017 - 13:00 จันทร์, กันยายน 25, 2017 - 16:00

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560

แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ในกิจกรรม Give them sight by your voice

ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

ร่วมกิจกรรม Infographic Design for Health 2017 เสาร์, สิงหาคม 5, 2017 - 09:30 เสาร์, สิงหาคม 5, 2017 - 17:00

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560

ร่วมกิจกรรม Infographic Design for Health 2017 (Creative Citizen) โดยการให้ข้อมูล ในการผลิตหนังสือ Daisy เพื่อคนตาบอด

แก่อาสาสมัครเพื่อออกแบบ Infographic "อาสาปันหนังสือผ่านเสียงเพื่อคนตาบอด" ณ อาคารอรกานต์ ชิดลม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Infographic Design for Health 2017

 

ร่วมกิจกรรมเสียงสร้างแรงบันดาลใจ กับ ILC เสาร์, พฤศจิกายน 25, 2017 - 09:00 เสาร์, พฤศจิกายน 25, 2017 - 16:00

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ร่วมกิจกรรมเสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspire you

อบรมหลักสูตร "อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง" เพื่อใช้ในการผลิตหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตา

ณ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ILC) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ภาพหมู่

 

ร่วมงาน "มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล" ครั้งที่ 2 อาทิตย์, ธันวาคม 3, 2017 - 08:00 อาทิตย์, ธันวาคม 3, 2017 - 19:00

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

ร่วมออกบูธแนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม Obi 

กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในงาน "Thailand Friendly Design Expo 2017:

มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล" ครั้งที่ 2  ณ เมืองทองธานี

รูปงานออกบูธที่เมืองทอง