Back to Top
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แผนที่มูลนิธิคนตาบอดไทย

มูลนิธิคนตาบอดไทย เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

เปิดอบรมอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง โปรแกรม Obi ในวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 และ เวลา 13.30-15.00 น.

 

สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทย ทำหน้าที่ทางวิชาการด้านคนตาบอดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภ

ไฟล์แนบ
Attachment Size
ใบสมัครงาน.doc 93 KB

ประเมินผลงาน การทำหนังสือเสียง ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ติดตามและประเมินผลการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ของเจ้าหน้าที่จิตอาสา
ในการจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ" (ปีที่ 15 ฉบับที่ 6)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Voice Actor)

วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562
แนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือบันทึกเสียงสำหรับคนตาบอด ให้แก่อาสาสมัคร Voice Actor
ในกิจกรรม Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ณ ห้องบันทึกเสียง Jingle Bell Studio ทาวน์อินทาวน์
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 29 เมษายน 2562
แนะนำการอ่านและการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อจัดทำหนังสือเสียง "วารสารจุลนิติ"
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (อาคารสุขประพฤติ)

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Script Writer)

วันที่ 28 เมษายน 2562

แนะนำการทำหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดให้แก่ Script Writer จิตอาสา ในกิจกรรม

"Creative for Health 2019 สร้างสรรค์สื่อหนังสือเสียงชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น" ของ Creative Citizen 

ณ TCDC Commons W District พระโขนง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานทำ                                                                                                                                                  โดยมูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๙ น. ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ร่วมโครงการ "สร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง Justice for the Blind"

วันที่ 18 มีนาคม 2562 
ร่วมโครงการสร้างความยุติธรรมด้วยพลังหนังสือเสียง (Justice for the Blind) เฉลิมพระเกียรติสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562

ฝึกอบรมและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในการจัดทำหนังสือเสียง "กฎหมายสามัญประจำบ้าน" เพื่อเผยแพร่ให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ร่วมกิจกรรม "เสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspires you" กับ ILC

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
แนะนำการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด ให้กับพนักงานจิตอาสา ในกิจกรรม "เสียงสร้างแรงบันดาลใจ Let the sound inspires you" 
จัดโดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ILC) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
และขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ILC ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการกระเป๋าผ้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
เป็นจำนวนเงิน 72,848 บาท

 

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้พนักงาน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่พนักงานจิตอาสา
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

 


 

Subscribe to

ค้นหาหนังสือ