Back to Top
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ สำนักงาน ก.พ.

วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ร่วมออกบูธแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ใน "กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561" ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายก วิษณุ เครืองาม ประธานในพิธี เข้าเยี่ยมชมบูธและซักถามเกี่ยวกับการผลิตหนังสือเสียง

ซึ่งกิจกรรมของเราได้รับการตอบรับจาก "ข้าราชการจิตสาธารณะ" ที่เข้าร่วมงานในวันนั้นเป็นอย่างดี

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ให้แก่ พนักงานจิตอาสา Double A

วันที่ 25 ตุลาคม 2561
แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดด้วยโปรแกรม OBI และแอพพลิเคชั่น Read for the Blind ให้แก่พนักงานจิตอาสา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เครดิตภาพ : Facebook Page : ชาญวิทย์ จารุสมบัติ Double A

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi และ RFB

 

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วย Application : Read for the Blind

16 ตุลาคม 2561 
แนะนำการใช้ Application Read for the blind ในการอ่านหนังสือให้คนตาบอด ให้กับพนักงานจิตอาสา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แนะนำ Appliction Read for the Blind

 

ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ถ้ำหลวง ตามติดภารกิจ ช่วยชีวิตทีมหมูป่า"

วันที่ 27 กันยายน 2561

มูลนิธิคนตาบอดไทย ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ถ้ำหลวง ตามติดภารกิจ ช่วยชีวิตทีมหมูป่า" โดย MThai Team ณ Rest Area ชั้น 5 Central World

และทาง MThai จะนำรายได้หลังหักค่าจ่ายจากการจำหน่ายหนังสือถ้ำหลวงฯ มอบให้แก่มูลนิธิคนตาบอดไทย

หนังสือถ้ำหลวงฯ มีวางจำหน่ายแล้วที่ B2S ทุกสาขา

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ณ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
แนะวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม OBI
ให้คนตาบอด แก่นักเรียน รร.นุ่มประสงค์วิทยา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในโครงการให้โดยเฉพาะ
จัดโดย บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

ร่วมกิจกรรมในเทศกาลดนตรี Thailand Blind Music Festival #5

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ออกบูธแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ด้วยโปรแกรม OBI และแอพพลิเคชั่น Read for the Blind

และแนะนำบริการ 1414Plus ในงานเทศกาลดนตรี Thailand Blind Music Festival #5

ณ โรงละครแห่งชาติ 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2561

แนะนำวิธีอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่ผู้ต้องขัง

ในโครงการให้โดยเฉพาะ จัดโดยบริษัทกล่องดินสอ ร่วมกับ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ณ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561

แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI ให้แก่ผู้ต้องขัง

ในโครงการให้โดยเฉพาะ จัดโดยบริษัทกล่องดินสอ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี

ณ ฝ่ายการศึกษา เรือนจำจังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

Subscribe to

ค้นหาหนังสือ