Back to Top
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อบรมการใช้โปรแกรม Obi ให้แก่ พนักงาน Ducati

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงาน บริษัท ชาริช โฮลดิ้ง จำกัด ณ ศูนย์บริการ ดูคาติ วิภาวดีรังสิต

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

ร่วมกิจกรรม Infographic Design for Health 2017

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560

ร่วมกิจกรรม Infographic Design for Health 2017 (Creative Citizen) โดยการให้ข้อมูล ในการผลิตหนังสือ Daisy เพื่อคนตาบอด

แก่อาสาสมัครเพื่อออกแบบ Infographic "อาสาปันหนังสือผ่านเสียงเพื่อคนตาบอด" ณ อาคารอรกานต์ ชิดลม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Infographic Design for Health 2017

 

อบรมวิธีการอ่านบทความบันทึกเสียงฯ ในกิจกรรม "เสียงเพื่อพ่อ" สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านบทความบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่อาสามัครที่เข้าร่วมกิจกรรม "เสียงเพื่อพ่อ"  โครงการยิ่งให้ยิ่งได้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

อบรมการใช้โปรแกรม Obi ในกิจกรรม "การสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น" โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในกิจกรรม "การสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น"

ณ ห้องสมุด ชั้น 8 อาคาร ร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

Subscribe to

ค้นหาหนังสือ