Back to Top
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ให้แก่ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560

ผู้ปฎิบัติงานจากฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ได้เข้ามาอบรมการใช้โปรแกรม Obi และวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ณ ห้องสมุดคนตาบอดฯ

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมห้องสมุด

 

ร่วมกิจกรรม Give them sight by your voice ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560

แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ในกิจกรรม Give them sight by your voice

ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

อบรมการใช้โปรแกรม Obi ให้แก่ พนักงาน Ducati

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงาน บริษัท ชาริช โฮลดิ้ง จำกัด ณ ศูนย์บริการ ดูคาติ วิภาวดีรังสิต

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

ร่วมกิจกรรม Infographic Design for Health 2017

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560

ร่วมกิจกรรม Infographic Design for Health 2017 (Creative Citizen) โดยการให้ข้อมูล ในการผลิตหนังสือ Daisy เพื่อคนตาบอด

แก่อาสาสมัครเพื่อออกแบบ Infographic "อาสาปันหนังสือผ่านเสียงเพื่อคนตาบอด" ณ อาคารอรกานต์ ชิดลม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Infographic Design for Health 2017

 

อบรมวิธีการอ่านบทความบันทึกเสียงฯ ในกิจกรรม "เสียงเพื่อพ่อ" สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านบทความบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่อาสามัครที่เข้าร่วมกิจกรรม "เสียงเพื่อพ่อ"  โครงการยิ่งให้ยิ่งได้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

อบรมการใช้โปรแกรม Obi ในกิจกรรม "การสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น" โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในกิจกรรม "การสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น"

ณ ห้องสมุด ชั้น 8 อาคาร ร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

Subscribe to

ค้นหาหนังสือ