Back to Top
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อบรมการใช้โปรแกรม Obi ให้แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

ต้อนรับพนักงานจาก โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และ อวานี ริเวอร์ไซด์

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560

ต้อนรับกลุ่มพนักงานส่วน HR จาก โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และ อวานี ริเวอร์ไซด์

ที่ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเดซี พร้อมเยี่ยมชม ดูวิธีการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OBI

และการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด

ต้อนรับกลุ่มพนักงานจากอนันตราริเวอร์ไซด์

 

 

ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม "เสียงเพื่อพ่อ" Thai PBS

วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2560

ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม "เสียงเพื่อพ่อ" โครงการยิ่งให้ยิ่งได้

ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

ภาพบรรยากาศพิธีปิดกิจกรรมเสียงเพื่อพ่อ

 

อบรมการใช้โปรแกรม Obi ให้แก่พนักงานกลุ่มบริษัท ธอมสัน รอยเตอร์

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัท ธอมสัน รอยเตอร์ (Thomson Reuters) ณ อาคารอื้อจื่อเหลียง 

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ให้แก่ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560

ผู้ปฎิบัติงานจากฝ่ายบัญชีและงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ได้เข้ามาอบรมการใช้โปรแกรม Obi และวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ณ ห้องสมุดคนตาบอดฯ

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมห้องสมุด

 

ร่วมกิจกรรม Give them sight by your voice ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560

แนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด ในกิจกรรม Give them sight by your voice

ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

อบรมการใช้โปรแกรม Obi ให้แก่ พนักงาน Ducati

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงาน บริษัท ชาริช โฮลดิ้ง จำกัด ณ ศูนย์บริการ ดูคาติ วิภาวดีรังสิต

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

ร่วมกิจกรรม Infographic Design for Health 2017

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560

ร่วมกิจกรรม Infographic Design for Health 2017 (Creative Citizen) โดยการให้ข้อมูล ในการผลิตหนังสือ Daisy เพื่อคนตาบอด

แก่อาสาสมัครเพื่อออกแบบ Infographic "อาสาปันหนังสือผ่านเสียงเพื่อคนตาบอด" ณ อาคารอรกานต์ ชิดลม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Infographic Design for Health 2017

 

อบรมวิธีการอ่านบทความบันทึกเสียงฯ ในกิจกรรม "เสียงเพื่อพ่อ" สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านบทความบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่อาสามัครที่เข้าร่วมกิจกรรม "เสียงเพื่อพ่อ"  โครงการยิ่งให้ยิ่งได้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

อบรมการใช้โปรแกรม Obi ในกิจกรรม "การสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น" โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรม Obi และแนะนำวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในกิจกรรม "การสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น"

ณ ห้องสมุด ชั้น 8 อาคาร ร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

Subscribe to

ค้นหาหนังสือ