Back to Top
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนะนำการใช้โปรแกรม OBI ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2560
แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI

ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในโครงการ EBC Read for the Blind 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาพกิจกรรมอบรมโปรแกรม OBI

 

บริษัท TS Tech (ประเทศไทย) เข้าอบรมการอ่านหนังสือบันทึกเสียงฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท TS Tech (ประเทศไทย) เข้าอบรมวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม OBI

และเยี่ยมชมห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

บรรรยากาศการอบรมโปรแกรม OBI

 

ร่วมกิจกรรม "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย"

วันเสาร์ที่ 10 - อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย" ณ แอร์พอร์ท เรลลิงค์ มักกะสัน

โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
ทั้งการจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำกิจกรรม และได้ส่งมอบตู้บันทึกเสียง
ให้กับทางห้องสมุดคนตาบอดฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าอบรมโปรแกรม OBI

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์อัครินทร์ ลิ้มจรัสรัตน์ นำคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี  รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 
เข้ารับการอบรมโปรแกรม OBI และวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด
ณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

บริษัท TS Tech Asian อบรมโปรแกรม OBI

วันพฤหัสบดีทีี่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ตัวแทนพนักงานจิตอาสา จากบริษัท TS Tech Asian จำกัด เข้ามาอบรมโปรแกรม OBI และวิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด
ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

ภาพกิจกรรมอบรมโปรแกรม OBI

 

ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมการอ่าน : มหัศจรรย์การอ่านปฐมวัยรวมพลังใจสร้างชาติ"

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมการอ่าน : มหัศจรรย์การอ่านปฐมวัยรวมพลังใจสร้างชาติ" ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park เซ็นทรัลเวิลด์

โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรลลิงค์ มักกะสัน

ห้องสมุดคนตาบอดฯ จะอยู่ที่บูธกิจกรรม "ปันหนังสือผ่านเสียงเพื่อคนตาบอด" ซึ่งจะผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี ให้เด็กตาบอดกลุ่มปฐมวัย

ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 10 ปี Thai PBS

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี Thai PBS ขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง

ร่วมแสดงความยินดีกับ Thai PBS

 

แนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดด้วยโปรแกรม OBI แก่พนักงานบริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

แนะนำการใช้โปรแกรม OBI และวิธีอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

ให้แก่พนักงานจิตอาสา บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเหมราฐ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  จำนวน 2 รุ่น (เช้า - บ่าย)

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

แนะนำการใช้โปรแกรม OBI ให้กับพนักงานจิตอาสา กลุ่ม ILC

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560

แนะนำการใช้โปรแกรม OBI ให้กับพนักงานจิตอาสา บริษัท อินเตอร์เนชันแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม Obi

 

ร่วมงาน "มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล" ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

ร่วมออกบูธแนะนำการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ด้วยโปรแกรม Obi 

กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในงาน "Thailand Friendly Design Expo 2017:

มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล" ครั้งที่ 2  ณ เมืองทองธานี

รูปงานออกบูธที่เมืองทอง

 

Subscribe to

ค้นหาหนังสือ